Barnehus over hele landet

Storberget utvider.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen vil nå opprette såkalte barnehus over helelandet, for å hjelpe barn i forbindelse med overgrepssaker. I dag er detetablert slike barnehus i Bergen og Hamar, men justisminister Knut Storbergetutvider nå ordningen til fem regionale hus.

Ved barnehusene kan barn som er utsatt for overgrep få hjelp, og bli avhørtunder trygge forhold.

De nye barnehusene skal være på plass rundt nyttår, melder p4.no.