Det avdekkes flere falske ID-papirer i Norge, men trolig er det store mørketall.
Det avdekkes flere falske ID-papirer i Norge, men trolig er det store mørketall.

Avdekker mer ID-misbruk

Politiet registrerte misbruk av ID-papirer 764 ganger i fjor. Men tallene viser bare toppen av isfjellet, mener Nasjonalt ID-senter.

Publisert Sist oppdatert

Politiet i Norge avdekker mer misbruk av ID-dokumenter enn tidligere.

I fjor ble det registrert 764 misbruk av identitetspapirer, ifølge en rapport fra Nasjonalt ID-senter. Rapporten gir oversikt over hvor mange ganger utlendinger misbrukte ID-papirer i Norge i fjor. Det er flere enn i 2012, da det ble registrert 718 tilfeller. Totalt står 659 personer bak misbruken.

Men tallene er usikre, og trolig er det er store mørketall, mener Nasjonalt ID-senter.

– Trolig mange flere

Ingunn Nesheim ved Nasjonalt ID-senter sier det er vanskelig å oppdrive en nøyaktig statistikk. Trolig er det langt flere tilfeller av ID-misbruk enn det tallene viser.

– Det går ikke an å hente ut noen god statistikk fra politisystemene. Våre tall er basert på en innhenting av oversikter og vi sitter på tall fra bare noen få av politidistriktene. Derfor kan vi være sikre på at det er en underrapportering og at det er flere tilfeller av ID-misbruk enn tallene sier, slår Nesheim fast.

Hun sier tallene gir et bilde, men at bildet ikke er helt reelt.

– Det er vanskelig å slå fast omfanget. Både manglende rapportering, kompetanse og at tilfeller forsvinner i større saker kan være årsaker. For eksempel kan bruk av falsk ID i en narkotikasak bli nedprioritert. De mest alvorlige forholdene blir vektlagt, sier Nesheim.

Lav kompetanse i politiet

I hovedsak er det pass og ID-kort som er registrert misbrukt. Enten ved at de forfalskes eller ved at personer bruker andre personers ekte ID-papirer, såkalte imposterdokumenter. Tilsammen utgjorde pass og ID-kort sju av ti ID-misbruk i fjor, viser tallene.

Det kan imidlertid være vanskelig å avdekke ID-misbruken, forteller Nesheim.

– Vi vet at kompetansen er lav når det gjelder å avdekke dette. Derfor har vi holdt kurs i kontroll av både personer og dokumenter.

Spesielt vanskelig er det å avdekke imposterdokumenter (look-alike-dokumenter). Den største andelen av alle svenske dokumenter som er registrert misbrukt, er slike dokumenter.

– Vi regner med at det er mørketall når det gjelder bruk av ekte dokumenter som brukes av andre personer. Når ikke dokumentet er forfalsket er det utrolig vanskelig å avgjøre om det er personen som bruker det som eier det eller ikke. Det stiller store krav til den som kontrollerer. For eksempel er det vanskelig med gamle bilder i pass, eller personer som har gått opp eller ned i vekt, forklarer Nesheim.

Nasjonalt ID-senter ønsker seg bedre rutiner for å avdekke flere forhold. Blant annet har de opplæring av politifolk og ansatte i andre etater, og har kurs på Internett for å bedre ID-kontrollene.

– Vi jobber for bedre rutiner når det kommer til rapportering og muligheter for å hente ut ID-misbruk av STRASAK-tallene, sier Nesheim.

Asylsøkere med sør-europeiske pass

Det er politiet på Gardermoen i Romerike politidistrikt som tar flest for ID-misbruk. 20 prosent av de registrerte tilfellene har skjedd her.

Solfrid Nyheim er fungerende fagleder for Grense- og forvaltningsseksjonen på Gardermoen. Hun forteller at det i hovedsak dreier seg om asylsøkere.

– De fleste sakene dreier seg om reisende innenfor Schengen. Og det er mennesker som viser seg å være asylsøkere, forteller Nyheim.

Først og fremst bruker de italienske utlendingspass og oppholdstillatelser.

– Italienske dokumenter misbrukes mest, men det er også mange greske og andre misbrukes. De kommer reisende fra landene i Sør-Europa, der flyktninger kommer først. De bruker de falske dokumentene for å få reist til Norge for å søke asyl, forklarer Nyheim ved Gardermoen.

Også på landsbasis er det italienske dokumenter som misbrukes mest. Deretter følger irakiske, greske og svenske ID-papirer. Rundt to tredeler av ID-papirene er fra land i Schengen-området.

Gjennomfører stikkprøver jevnlig

Asylsøkere som blir tatt for ID-misbruk blir i en del saker anmeldt og ilagt forelegg, før de blir overført til Politiets utlendingsenhet.

– Og de som ikke er asylsøkere blir ofte anmeldt, og senere fremstilt for domfellelse, sier Nyheim.

Det er de samme nasjonaliteter som topper statistikken over asylsøknader, som topper statistikken av ID-misbruk. I dag kommer flest fra Syria, Irak og Eritrea, eller har ukjent opphav, viser tallene. Det er en endring fra 2012, da Irak, Afghanistan og Nigeria var de vanligste opphavslandene.

Nyheim forteller at politiet på Gardermoen bruker mye tid på ID-kontroller.

– Passkontrollen inn og ut av Schengen-onmrådet er vår hovedoppgave, men vi driver også med stikkontroller på reisende innenfor Schengen. Dette kaller vi territorialkontroller, og de er basert på trender og profileringer etter for eksempel hvor flyktningene kommer fra, avslutter Nyheim.