Åtte om Arne Johannessen

Slik blir Arne Johannessen husket av åtte profilerte mediefolk, politikere og toppledere.

Publisert Sist oppdatert

De har på hver sine måter hatt mye med den avtroppende PF-lederen å gjøre. Politiforum spurte dem om:

1. Arnes sterke sider?
2. Hva de vil savne ved hans fravær i PF?
3. Hva de husker best fra tiden med ham?

Nils Gunnar Lie
Nils Gunnar Lie

Nils Gunnar Lie - Homgang, TV2

1. Han har vore ein veldig dyktig fagforeningsleiar. I mediasamanheng har han vore veldig tydeleg og ein fin person for oss i media. Klar, tydeleg og provoserande tale er noko media set pris på. Han har vore dyktig heile vegen.

2. Den uredde kommentatoren og fagforeningsmannen. Han har vore klar og tydeleg uansett farge på regjering. Eg vil sakne hans klare tale.

3. Som søndagsskulelærar hugsar eg ein kjekk, lydig og lyttande elev. Elles så hugsar eg han frå mi tid i Holmgang for mange år sidan: Grete Faremo var fersk justisminister, ho var spent og usikker medan Arne kjørte sitt løp. Debatten var den fyrste gongen han sto opp mot Justisdepartementet.

Ingelin Killengreen
Ingelin Killengreen

Ingelin Killengreen - Tidligere politidirektør

1. Stayerevne og politisk teft – og frekkhet som av og til har vært på grensen av det uakseptable. Men han har stort sett landet på beina. De gangene han ikke har gjort det holder jeg for meg selv.

2. Til tross for mange uenigheter og konfliktfylte saker, har vi alltid hatt et meget hyggelig personlig forhold der Arne (og forhåpentlig også jeg) har klart å skille sak og person.

Anders Folkestad
Anders Folkestad

3. Hans uttrettelige opptreden i media «på vegne av norsk politi» der han frittalende kunne kritisere og fremme forslag. Et friskt og tydelig pust, men også en utfordring for etatens ledere som har helt andre rammer for sin virksomhet enn det en fagforeningsleder har.

Anders Folkestad - Unio-leder

1. Arne har det som trengst til å fylle TV-rolla på alle nivå - sterk og standhaftig, tydeleg og tillitsfull, kreativ og kompetent, lyttande og lojal.

Tor Aksel Busch
Tor Aksel Busch

2. Eg vil sakne han som kollega og diskusjonspartner i jakt på strategiar og løysingar, og som sikker støttespelar i og for Unio og oppgåver ein hovudorganisasjon skal handtere.

3. Alt eg har nemnt, men og forhandlaren, særleg hans rolle som lagspelar under pensjonsforhandlingane i 2009. Den dominerande politirøysta i samfunnet over lang tid.

Tor Aksel Busch - Riksadvokat

Trude Teige
Trude Teige

1. Etter at Arne overraskende hadde kunngjort sin avgang, ringte jeg ham og takket for et konstruktivt og hyggelig samarbeid. I Arne har PF hatt en tydelig og markant leder med sine meningers mot og vakker dialekt. Han har vært meget opptatt av sine medlemmers ve og vel, ikke minst lønn og rettigheter.

2. Min hovedinnvending mot Arne er at han gjennomgående har snakket altfor lite om politiets etterforskere, etterforsking og denne viktige delen av etatens virksomhet. Her håper jeg på et tydelig skifte under et nytt regime.

3. Ulike politiledere har vært for passive i det offentlige rom og i den offentlige debatt. Dette har gitt Arne store muligheter til «å boltre seg», og disse grep han. Jeg vil tro den nye PF-ledelsen drøfter grundig hvilken offentlig profil organisasjonen skal ha. Det er ikke grunn til kritikk mot Arne for at han nyttiggjorde seg omtalte tomrom.

Knut-Arild Hareide
Knut-Arild Hareide

Trude Teige - programleder, TV2

1. Mannen er jo eit funn for journalistar; spissformulert, kamplysten, konfronterande, uredd, god formuleringsevne, snakkar ofte i one-liners, får fram bodskapen. I tillegg hugsar eg frå tida i Tabloid at det knapt var nokon i heile kongeriket som var så tilgjengeleg, som alltid ringde tilbake og gjorde alt han kunne for å stille opp når vi ønska å ha han med.

2. Dialekta! Vakker er den! Og så har han ein lun veremåte – utanfor studio, altså! Men det truar eg kanskje ikkje det norske folk har fått med seg…?

3. At han stilte opp på link frå ein konferanse på Geilo, trur eg det var – trass i at mannen hadde influensa og sikkert førti i feber. Det seier vel alt om kor synleg han har gjort seg – og den saka han har jobba for.

Per Sandberg
Per Sandberg

Knut-Arild Hareide - KrF-leder

1. Han er tydelig, uredd og har et stort engasjement for samfunnsspørsmål på bred front.

2. Jeg husker han som en svært kunnskapsrik og retorisk sterk fagforeningsleder med en ualminnelig stor arbeidskapasitet.

3. Jeg vil savne hans stemme i debatten om forebygging av vold både i familien og i samfunnet for øvrig. Han har vært en tydelig stemme for barn som rammes av foreldres alkoholmisbruk og en tydelig stemme for en solidarisk alkoholpolitikk av hensyn til alle de som opplever vold og utrygghet i møte med berusede personer.

Grete Faremo
Grete Faremo

Per Sandberg (Frp) - Nestleder i justiskomiteen

1. Stayerevner. Sta som en fagforeningsleder skal og bør være. Jeg har oppfattet Arne som ryddig, konstruktiv og faktisk så balansert og objektiv en fagforeningsleder fra AP kan være. Arne har mange sterke sider, allsidig bakgrunn fra både forsvar og politi.

2. Alltid et glimt i øyet, selv i de tøffeste debatter og forhandlinger. Arne har skapt plass i det offentlige rom for de saker politiet er opptatt av. Han har klart å sette dagsorden og slik «tvunget» politikerne til å ta stilling til de problemstillinger politiet har ønsket avklart. Han var alltid tverr og vanskelig og kun hans egne forslag var gode nok. Gode forslag fra andre var alltid dårlig, selv om han faktisk var enig.

3. Vil nok ikke savne Arne, hans etterfølger vil garantert fylle rollen på en god måte. Men debattene mot og med Arne vil nok kanskje bli et savn.

Grete Faremo (Ap) - Justisminister

1. Hans evne til å kommunisere.

2. For justis- og beredskapsministeren er god dialog med politiets tjenestemannsorganisasjoner viktig. Jeg har opplevd dialogen med Arne Johannessen som god og ser frem til å ha det samme med Sigve Bolstad.

3. Jeg husker hans alltid gode humør. Men også de tøffe rundene vi hadde på 1990-tallet om lønn og arbeidstid. Det var klar tale på vegne av PF sine medlemmer.