Færre anmeldelser for lovbrudd på landsbasis var status før julemåneden. Både i distriktene og her, i hovedstaden, hvor bildet er fra.
Færre anmeldelser for lovbrudd på landsbasis var status før julemåneden. Både i distriktene og her, i hovedstaden, hvor bildet er fra.

Antallet anmeldte lovbrudd fortsatte å synke fram mot desember

Sjekk statistikken for ditt distrikt.

Publisert Sist oppdatert

Antallet anmeldte lovbrudd i Norge sank med 5,8 prosent de første 11 månedene i 2015, sammenlignet med samme periode i fjor.

Det viser tall fra Politidirektoratet.

Det er på vestlandet (Sogn og Fjordane og Hordaland) og i Øst- og Vestfinnmark politidistrikter anmeldelsesstallene peker brattest nedover. Her ligger nedgangen på mellom 11,4 og 13,2 prosent. Også i hovedstaden synker antallet anmeldelser, her med 8,4 prosent.

Størst nedgang er det i anmeldt vinningskriminalitet. Nedgangen her utgjør store deler av nedgangen totalt.

Betyr ikke automatisk mindre kriminalitet overalt

Selv om det kan være en pekepinn, er det imidlertid ikke automatikk i at færre anmeldte forhold betyr mindre kriminalitet alle steder. Politimester Ellen Katrine Hætta kan notere en reduksjon i anmeldte forbrytelser på 12,9 prosent i Østfinnmark politidistrikt.

Men det har trolig andre årsaker enn en mindre kriminell befolkning.

– Det er vanskelig å si sikkert bakgrunnen for nedgangen nå, men det vi vet er at antallet egenproduserte saker har gått ned som følge av den ekstreme flyktningsituasjonen distriktet har hatt i høst. Det gjelder spesielt narkotikasaker. Slike egenproduserte saker har man måtte nedprioritere og det har vært en nedgang på den måten. Av det folk anmelder selv, så er nok ikke nedgangen så stor, sier Hætta.

Politiforum kunne i november, da rundt hundre flyktninger kom over grensa daglig, fortelle at politiet måtte nedprioritere andre saker i distriktet.

– Hvordan tror du denne utviklingen vil være neste år?

– Det vet vi ikke. Vi er forberedt på å måtte omrokkere ressursene igjen og at ting kan endre seg. Men målet vårt er det samme som vanlig og vi sikter like høyt. Også på egenproduserte saker, sier Hætta.

Mindre anmeldt vinningskriminalitet – flere anmledte seksuallovbrudd

Vinningskriminalitet er den klart største kriminalitetstypen, og nedgangen er på nesten tolv prosent. Noe skyldes at flere vinningsforbrytelser nå regnes som økonomiforbrytelser etter den nye straffeloven, men nedgangen er likefullt markant.

Det var også færre anmeldte narkotikalovbrudd.

Antallet anmeldte seksuallovbrudd øker imidlertid kraftig med nesten 20 prosent. Dette skyldes blant annet flere anmeldelser for kjøp av seksuelle tjenester, skriver Politidirektoratet i sin statistikk. Det anmeldes også flere tilfeller av seksuell omgang og handling med barn under 16 år.

Lavere saksbehandlingstid

Ifølge Politidirektoratets tall har den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for alle typer lovbrudd gått ned fra 102 til 95 dager, fra de 11 første månedene i fjor til i år.

Men den varierer mye. I Troms er saksbehandlingstiden på 73 dager, mens den i Vestoppland er på 130 dager. Det utgjør nesten to måneder forskjell, og avhenger blant annet av typen kriminalitet.

Oppklaringsprosenten på landsbasis stiger fra 51,9 prosent til 53,7 prosent. I Oslo var oppklaringsprosenten på 38,7 prosent, mens den i Østfinnmark var på 72 prosent før desember.

– Det er veldig bra tall, sier politimester Hætta i Østfinnmark.

– Og jeg tror vi skal tørre ta litt æren for det. Vi har holdt på med straksetterforskning i flere år, sier hun.

Som eksempel viser hun til 14 personer som ble utvist fra Norge denne uken. I flere år har de vært rundt i landet, men etter at de ankom Østfinnmark sa det stopp for banden politiet omtaler som vinningskriminelle.

– Vi har flinke og dedikerte medarbeidere som setter sin flid i å gjøre jobben sin bra, sier Hætta.

Antall anmeldte lovbrudd før 1. desember per distrikt:

DistriktAnm. lovbrudd nov 2014Anm. lovbrudd nov 2015
Oslo6912363288
Østfold17306 16014
Follo9352 9820
Romerike18409 19226
Hedmark11417 11663
Gudbrandsdal2922 2689
Vestoppland4890 5024
Nordre Buskerud4539 4590
Asker og Bærum8547 8348
Søndre Buskerud11446 10864
Vestfold11684 14532
Telemark1325712672
Agder21646 20748
Rogaland22633 20714
Haugal. og Sunnhordl.87138703
Hordaland30207 26226
Sogn og Fjordane44573950
Sunnmøre6959 6051
Nordmøre og Romsdal4828 4570
Sør-Trøndelag1774016446
Nord-Trøndelag6062 5572
Helgeland4016 3820
Salten4737 4477
Midtre Hålogaland5128 4799
Troms6736 6018
Vestfinnmark2971 2611
Østfinnmark2099 1829