I Politihuset på Hamar telles kronestykkene opp i disse dager. De strekker ikke til.
I Politihuset på Hamar telles kronestykkene opp i disse dager. De strekker ikke til.

Antall stillinger tilbake til 2009-nivå

HEDMARK: Må kutte flere stillinger og vente med innkjøp av nye biler.

Publisert Sist oppdatert

– Det som er på det rene er at vi må justere antall ansatte. Vi antar at vi må ned med fire-fem stillinger innen 1. september, sier politimester i Hedmark, Tormod Bakke.

Distriktet hans er et av flere som opplever trange tider. På tross av at budsjettet for distriktet nesten har doblet seg fra 2003-2015, fra 180 millioner til 302 millioner kroner, sitter nemlig politimesteren igjen med mindre disponible driftsmidler i år enn i 2003.

Etter justering for pris, lønn og øremerking hadde distriktet 168 millioner kroner i frie midler for 13 år siden. I 2015 har 135 millioner kroner, viser tallene fra Politiforums statistikk over politibudsjettet.

– Etter 1. september må vi se hvordan vi ligger an og om vi må ytterligere ned, sier Bakke.

Har ikke fått økt antall ansatte

Tormod Bakke, politimester
Tormod Bakke, politimester

Politimester Bakke forteller at distriktet måles på 246 politiansatte, mens de i realiteten har noen flere. Dermed har de høyere utgifter enn det som legges til grunn fra Politidirektoratet og har ikke rom til å øke med det antallet stillinger som de har fått.

– Hvis man ser på historikken fra 2008, så har Hedmark fått stillinger tildelt. Men i realiteten har vi bemannet oss ned og vi er ikke annerledes stilt med tanke på andre ansatte i dag enn i 2009, sier Bakke.

Politimesteren sier at stramt budsjett trolig også vil gå utover investeringsbudsjettet. Det blir mindre utstyr.

– Vi skal se på hva vi kan utsette, og hva må vi droppe. De store investeringene er i bilparken. Der må vi gjøre de største kuttene. Men ingenting er fredet, konstaterer Bakke.

SE GRAFIKKEN FOR DITT DISTRIKT

Reidun Martinsen, PF Hedmark
Reidun Martinsen, PF Hedmark

– Politifolk trekker på skuldrene

Leder for Politiets Fellesforbund i Hedmark, Reidun Martinsen, forteller at medlemmene hennes nærmest trekker på skuldrene over det stramme budsjettet.

– Sånn har det vært i flere år etter nødvendige investeringer i distriktet. Vi ser også at Hedmark ligger langt nede på lista over økning i budsjettet sammenlignet med andre distrikter, forteller Martinsen.

Medlemmene reagerer først og fremst på bemanning, opplyser lokallagslederen.

– Først kom det beskjed om at man ikke skulla ha sommervikarer. Nå har man endret det til at det skal det halveres. De reagerer også på utsettelse på utstyr. Gamle biler trenger oppgradering, men det blir lagt på is hele tiden. Dette er konsekvenser av budsjettildelinga, sier Martinsen.

Ugunstig fordeling for distriktet

Politimester Bakke sier distriktet nå er i dialog med POD fordi de sliter med å få budsjettet til å strekke til.

– Vi er i en prosess med POD fordi vi har prioblemer med den tildelte rammen. Vi er enige med POD om at vi må ta oss ned på andre områder for å komme så nær budsjettet som mulig.

Men Bakke tror og håper distriktet vil kunne levere godt kvalitetsmessig også neste år. Selv om han mener fordelingen av pengene ikke gagner Hedmark politidistrikt.

– Vi håper ikke at det får noen vesentlig betydning for oppgaveløsningen og nå er budsjettet fordelt. Men vi mener fortsatt at Hedmark er et av distriktene som ikke profiterer på dagens modell, sier politimester Bakke.