Anker ikke "pakkis-saken"

Den 25 år gamle kvinnen som nektet å tro at den sivilkledte,pakistanskættede Adnan Naeem var politimann, som kalte ham «jævla pakkis» ogslo og sparket ham, slipper tiltale.

Publisert Sist oppdatert

Nå har Oslo statsadvokatembeter vurdert politiets ønske omanke, men det blir ingen ny behandling av saken i lagmannsretten. Årsaken ersammensatt, men består i hovedsak av at datteren ble bøtelagt etter bråket (forforulemping av en politikvinne som innbrakte henne) og mangelfulletterforskning.

Mor dømt - datter fri

Kvinnen var, i likhet med sin mor, tiltalt for vold motoffentlig tjenestemann etter et basketak på Grønland i Oslo. Det ble roptrasistiske skjellsord, slått og sparket. Moren ble dømt da straffesaken mothenne ble behandlet i Oslo tingrett. Datteren (25) fikk sin sak behandletsenere, og ble da frifunnet.

Kvinnen fikk imidlertid en bot på 5000 kroner forforulemping av en politikvinne og for overtredelse av Straffelovens

§ 350. En misforståelse førte til at tingretten kritisertepolitiet for å ha gitt kvinnen forelegget på 5000 kroner. Retten kaltereaksjonen «oppsiktsvekkende liten». Fordi retten, og møtende aktor, troddeforelegget gjaldt forulemping av Adnan, kunne ikke forholdet behandles i rettenog tiltalepunktet ble følgelig trukket.

Men forelegget gjaldt altså et nytt tilfelle kvinnen klarteå pådra seg, nemlig da hun ble innbrakt i sentralarresten. Forelegget var ikkevedlagt da anmeldelsen fra Adnan ble sendt til etterforskning, og aktor troddealtså at kvinnen hadde vedtatt et forelegg i Adnans sak.

I saken mot moren sa tingretten at Adnan opptrådte lovlig ogkorrekt på sin fritid, men da nøyaktig det samme forholdet ble vurdert motdatteren, kom flertallet i retten (meddommerne) til det stikk motsatte.Flertallet mente det ikke var klart at kvinnen oppfattet at Naeem varpolitimann, og mente det var tvil om Adnan hadde tilstrekkelig grunnlag for åopptre som politimann.

Spørsmålet er nå hvem av dommene som i fremtiden kanbenyttes i nye saker hvor det er behov for å vurdere tidligere rettspraksis.

Uenige

Fagdommeren i saken mot datteren var sterkt uenig med sinemeddommere. Det er også Oslo statsadvokatembeter, men statsadvokaten menersaken, slik den fremstår, ikke egner seg spesielt godt til fornyet behandling.

Politibetjent Adnan Naeem fant saken uhyre spesiell, og dahan sto frem med sin historie i Politiforum, fikk den stor oppmerksomhet imange medier, ikke minst i medier som er opptatt av minoriteters levekår iNorge.