Alle vil få tilbud om jobb

– Ingen vil bli sagt opp som følge av at politiets oppgaver innenfor førstelinjen i Utlendingsforvaltningen skal overføres til UDI.

Publisert Sist oppdatert

Det sier seniorrådgiver Silja Pettersen i Politidirektoratets Utlendingsprosjekt.

– Men de vil få tilbud om å følge oppgavene når disse nå skal flyttes til en ny etat, sier hun, og tilføyer:

– Man har en flytteplikt over til ny arbeidsgiver, i dette tilfellet UDI. Ressursene skal følge oppgavene. Men detaljene for når man må flytte sammen med oppgavene, og når man har krav på å få nye arbeidsoppgaver hos nåværende arbeidsgiver er ennå ikke klare. En slik omstillingsavtale skal forhandles mellom Justisdepartementet og fagforeningene etter at omfanget av overflytting av oppgaver er klart gjennom et eget oppdragsbrev fra Justisdepartementet.

I følge Justisdepartementets pressemelding av 27. desember 2010, skal polititjenestemenn og sivilt ansatte på lensmannskontorer som jobber med disse oppgavene i mindre enn 50 prosent, bli værende i etaten.