Bevæpnet politi voktet grenseoverganger og offentlige steder under terrortrusselen.
Bevæpnet politi voktet grenseoverganger og offentlige steder under terrortrusselen.

Alle politidistrikter i terrorberedskap

Politifolk er kalt inn fra ferie. Politidirektoratet beordrer bevæpnet vakthold ved grenser, flyplasser og tollstasjoner. Alle politidistrikter er i beredskap.

Publisert Sist oppdatert

På en pressekonferanse kl. 10 torsdag fortalte PST-sjef Benedicte Bjørnland og Justisminister Anders Anundsen at de har grunn for å tro at det vil skje en planlagt terrorhandling mot Norge i løpet av de kommende dagene.

Dette betyr at politiet nå er forberedt på en mulig terrorhandling. Alle politidistrikter er satt i beredskap.

Fungerende politidirektør Vidar Refvik sa at de har kalt inn politifolk fra ferie, slik at politiet er forberedt på en mulig terrorhandling.

– Trusselen er lite spesifikk, så alle politidistriktene er satt i beredskap, sa Refvik.

Synlig bevæpnet politi

Fra klokken 10 i dag være bevæpnede politifolk langs grensene, togstasjoner og flyplasser, fortalte Refvik videre.

– Det vil være et politinærvær på flyplasser og togstasjoner som ellers ikke er vanlig. Det vil både være sivilt og uniformert personell, sa Refvik.

Foreløpig er politiet på forebyggingsstadiet, ettersom terrortrusselen er lite konkret. Men politiet er klare for å respondere dersom noe skulle skje.

– Vi er på forebyggingsstadiet. Politiet vil være tilgjengelige med riktig kompetanse og kapasitet, og er klare for å respondere dersom noe skulle skje, sa Refvik.