Alle i politiet skal få like arbeidskontrakter

Som et ledd i standardiseringen av distriktene.

Publisert Sist oppdatert

Fram til nå har politidistrikter og særorganer benyttet ulike varianter av arbeidskontrakter. Som en del av politireformen og standardiseringen av distriktene, vil nå politiet at arbeidskontraktene for politiansatte skal være like over hele landet.

Derfor har Politidirektoratet utarbeidet utkast til arbeidsavtaler, som nå skal drøftes med fagforeningene i politiet.

– Dette er et arbeid vi nylig har startet på og vi vil først gjennomgå avtalene internt i etaten. Forslagene skal drøftes og sendes på høring i distrikt og særorgan. Derfor er det for tidlig å gå nærmere inn på hva det konkret vil ha å si for de ansatte, skriver Frode Aarum i POD i en e-post.

Hele etaten som arbeidsgiver

I et brev påpekes det at «Politi- og lensmannsetaten» som helhet nå oppgis som arbeidsgiver, sammen med politidistrikt eller særorgan. Til nå har det kun vært distrikt eller særorgan som har stått oppført som arbeidsgiver.

«Endringen er foreslått på bakgrunn av at medarbeidere anses for å være ansatt i politi- og lensmannsetaten, selv om politiloven 21, 1. ledd uttaler at medarbeidere ansettes til å gjøre "tjeneste i et politidistrikt eller i et politiets særorganer".» skriver HR-direktør Karin Aslaksen i brevet til toppledergruppen i Politidirektoratet.

Det har ikke lyktes Politiforum å få klarhet i om denne endringen i praksis vil ha noe å si for politiansattes arbeidsforhold. Roar Fosse, forhandlingsleder i Politiets Fellesforbund, sier at det fra fagforeningens side er viktig med forutsigbarhet for de ansatte.

– Det er viktig at ansatte i politiet har arbeidskontrakter som gir forutsigbarhet i arbeidsforholdet, blant annet med tanke på hvem man jobber for, hvor man jobber og hva man forplikter seg å lever av arbeidsinnsats. Nå avventer vi sentrale drøftinger om arbeidsavtalene, og er forberedt på å gå inn i arbeidet på en kontruktiv måte, sier Fosse.