Alle gode ting er... 4!

Det måtte fire forsøktil før Thien Ngo (24) fikk ja fra PHS. Nå er hun en del av tidenesminoritetsrekord ved skolen.

Publisert Sist oppdatert

Jubler. Thien Ngo (foto: Stig Kolstad)

For aldri har PHS tatt inn så mange studenter med minoritetsbakgrunnsom i år. Og aldri har det startet så mange jenter med minoritetsbakgrunn som iår.

- Jeg kom hjem fra jobb og åpnet konvolutten ved midnatt.Jeg ble så utrolig

glad! Da jeg ringte søsteren min for å fortelle nyheten omat jeg var kommet inn på PHS, skjønte hun ingen ting av det jeg sa, ler ThienNgo, en av sju jenter med minoritetsbakgrunn i GU1.

27 TATT INN

I alt startet 27 studenter med minoritetsbakgrunn på PHS iOslo og Bodø forrige måned. Forrige gang flere enn ti med minoritetsbakgrunnble tatt opp, var i 2004, da 13 begynte utdanningen.

For Thien Ngo gikk drømmen i oppfyllelse - til slutt. Etterdet fjerde forsøket gikk både svømmingen, dukken og intervjuet bra. Det varnemlig problemer med svømmingen som også for Thien gjorde at PHS ikke lot hennegå videre ved første opptaksprøve. Men ved fjerde forsøk gikk det altså bra...

BAKGRUNN

Jenta kom til Norge som 4-åring og flyttet først til Melhus,deretter til Asker. Der har hun de siste årene vært aktiv med Taekwondo vedsiden av studier. Hun har kriminologi grunnfag og to års studier i emnetDemokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet. Bakgrunnen vil komme megetgodt med i PHS-studiene, spesielt i Kriminalkunnskap og Stats- ogkommunalkunnskap.

- For oss med minoritetsbakgrunn vil språket være en storfordel i politiet. Men jeg tror jeg kan mye mer om den vietnamesiske kulturenenn nordmenn flest, fordi jeg tilhører den. Selvsagt kan kulturer tillæres, mendet er likevel noe annet å være oppvokst i den, sier Thien. Hun snakker flytendevietnamesisk, men har bare vært i Vietnam en gang siden hun flyttet til Norgefor 20 år siden.

IKKE JENTE-POLITI

Men også Thien mangler full støtte fra sin egen kultur, nårhun nå tar til med tre års politistudier. Flere minoriteter i politiet oppleverdet samme som henne. Voksengenerasjonen er ikke udelt positiv til skolevalget.

- De voksne synes ikke politijobb er en jobb for jenter.Blant mine vietnamesiske venner blir det sagt at valget er «tøft» fordi jeg erjente. Men min generasjon er positiv til valget, og det er heldigvis etgenerasjonsskifte når det gjelder dette, sier Thien Ngo.

1881 søkte PHS i år og 432 ble tatt opp, av dem 160 jenter.

- Gledelig, sier justisminister Knut Storberget omjenteboomen på PHS.