717 politiansatte er i streik

717 politiansatte i sju politidistrikter og flere særorganer er tatt ut i streik fra torsdag morgen.

Publisert Sist oppdatert

Det skjer etter at det ble brudd i meklingen i staten tidlig på morgenen torsdag.

– Regjeringen avspiser oss med dårligere lønnsvekst enn ansatte i privat sektor. De er urimelig. Og vil på sikt gå ut over det offentlige velferdstilbudet til befolkningen, sier forhandlingsleder Arne Johannessen i Unio Stat til PF.no.

Av de totalt rundt 8500 som er tatt ut i streik i stat og kommuner, er 717 politiansatte.

De politiansatte som er tatt ut i streik, fordeler seg på Hordaland (56 personer), Salten (30), Søndre Buskerud (106), Agder (70), Oslo (192), Troms (47) og Sør-Trøndelag politidistrikt (101).

I tillegg er 44 Økokrim-ansatte, 50 fra Kripos, 17 fra Politihøgskolen og fire ansatte fra Utrykningspolitiet i Søndre Buskerud tatt ut i streik.

– Denne gangen var det umulig å få til en løsning. Det var alt for stor avstand mellom partene på totalrammen. Vi opplevde også store angrep på prinsippene i forhandlingssystemet, sier Johannessen.

Her er de politiansatte som er tatt ut i streik:

Hordaland politidistrikt 56

Bergen 50

Fana 1

Fyllingsdalen 2

Os 1

Åsane 2

Salten politidistrikt 30

Søndre buskerud politidistrikt 106

Administrativ enhet 6

Drammen politistasjon 35

Fellesoperativ enhet 5

Forvaltningsenhet 9

Kongsberg politistasjon 8

Politimesterens stab 38

Retts- og påtaleenhet 5

Utrykningspolitiet distrikt tre 4

Agder politidistrikt 70

Arendal 7

Birkenes 1

Flekkefjord 1

Gjerstad 1

Grimstad 3

Kristiansand 51

Kvinesdal 1

Lillesand 2

Mandal 1

Randesund 1

Risør 1

Kripos 50

Datakrimavdelingen 6

Etterforskningsseksjon 10

Etterretnings- og an 12

Internasj. og felles 11

Kjemisk og teknisk seksjon 1

Kriminalteknisk avdeling 6

Seksjon operative tjenester 4

Oslo Politidistrikt 192

Finans- og miljøkrimseksjonen 32

Grønland 20

Majorstua 19

Manglerud 13

Organisert kriminalitet 23

Seksjon for trafikk- og sjø 26

Sentrum 18

Stovner 20

Utlending og forvaltning 21

Politihøgskolen 17

Administrasjonen 3

Undervisningsavd. 14

Økokrim 44

Troms politidistrikt 47

Sør-Trøndelag politidistrikt 101

Heimdal 8

Trondheim 78

UP 15