Det blir færre ansatte i bygget til Politiets utlendingsenhet på Tøyen i løpet av tida framover.
Det blir færre ansatte i bygget til Politiets utlendingsenhet på Tøyen i løpet av tida framover.

60-80 ansatte må slutte i PU

Lavere budsjett fører til nedbemanning i Politiets utlendingsenhet.

Publisert Sist oppdatert

Som følge av at budsjettet for Politiets utlendingsenhet (PU) forventes å være rundt 150 millioner kroner lavere i 2017 enn i 2016, må antallet ansatte i PU ned.

Etter den store økningen av asylsøkere til Norge i 2015, fikk PU økt budsjettene sine kraftig både mot slutten av 2015 og i 2016. Det førte til en kraftig oppbemanning. Men oppgavene har blitt færre med færre asylsøkere.

– Vi jobber nå i tett samarbeid med politidistriktene og Politidirektoratet med en nedbemanning i PU på rundt 60-80 stillinger. Vi legger til grunn at vi vår nedbemanning vil korresponderer med oppbemanning i politidistriktene, skriver sjef for PU, Morten Hojem Ervik, i en e-post til Politiforum.

Færre asylregistreringer

Ved å oppbemanne tilsvarende i distriktene, er planen altså at de 60-80 ansatte fortsatt skal ha trygg jobb videre i politiet.

Årets forventede budsjett er på litt over milliarden, 1.023 millioner kroner. Trekker man fra mindreforbruk fra 2016 og pensjonskostnader gir det et budsjett som er rundt 150 millioner kroner lavere enn i fjor.

Ervik skriver at færre asylankomster gir særlig lavere aktivitet når det kommer til registrering av asylsøkere. I tillegg

– Må PU redusere virksomheten på noen områder?

– Det er naturlig for en organisasjon som PU som har vokst kraftig de senere årene, og se over vår aktivitet for å sikre at vi benytter våre ressurser på best mulig måte. Vi mottar fortsatt betydelige midler, og vil også fremover være en stor og viktig politiorganisasjon på et område som har høy prioritet i politiet. Færre ankomster gir en lavere aktivitet på Registreringsavdelingen, og fordeling av returmidler til politidistriktene betyr en mindre operativ aktivitet i PU for å understøtte aktiviteten i politidistriktene. Men, vi har nå satt i gang et arbeid hvor vi ser over hele vår organisasjon, skriver Ervik.

– Tar fokuset vekk fra arbeidsoppgavene

Også lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i PU, Andreas Pareli Wahl, mener det er naturlig at reduserte ankomster på sikt må gi færre ansatte i PU. Men han frykter at PU mister viktig kompetanse når det skjer så fort som nå.

– Vi er derimot kritiske til et så stort plutselig budsjettkutt, som tar fokuset vekk fra arbeidsoppgavene, og skaper en usikkerhet i hele organisasjonen. I stedet for en naturlig avgang og ansettelsesstopp oppfordres nå alle ansatte i PU til å søke seg vekk, samtidig som det er svært vanskelig å få permisjon. Dette fører til en kompetanseflukt som kan ta lang tid å bygge opp igjen, sier Wahl.

Han mener også det er rart at ikke kapasiteten opprettholdes som beredskap, når Europa opplever en usikker asylsituasjon.

– Med tanke på sterk politisk usikkerhet i Europa, og et fortsatt stort migrasjonspress, er det rart at det ikke opprettholdes noe krav til beredskap på asylsiden, sier Wahl.

Tross færre asylsøkere har politiet det samme høye tallet for antall uttransporter i år som i fjor, opplyste Justis- og beredskapsdepartementet til Politiforum i januar. Måltallet for 2017 er også 9000.