Arne Johannessen og Odd Reidar Humlegård under Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte 2012.
Arne Johannessen og Odd Reidar Humlegård under Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte 2012.

50 nye politifolk på fire år

Odd Reidar Humlegård sier det kun har blitt 50 ny, uniformerte polititjenestemenn fra 2008 til 2011. Men han tror framtiden er lys.

Publisert Sist oppdatert

Det sa den fungerende politidirektøren på siste dag av Politiets Fellesforbunds landsmøte i Molde.

- Det som har vært underkommunisert fra politiet, er bemanningssituasjonen for politiutdannet personell, det må en kunne si. I antall årsverk politiutdannede, har det vært en økning på cirka 50 personer fra 2008 til 2011, sa Humlegård.

- Det må en kunne si er veldig lite, fortsatte han, og fikk applaus fra salen.

Tallene fra Politidirektoratet viser at det var 7751,8 årsverk med politiutdannede i 2008, og 7801,2 i 2011.

Riktignok var den totale økningen i politiet på 766,4 årsverk, men økningen kom i hovedsak blant sivilt ansatte.

- På politiutdannede har det vært altfor lavt. Det handler jo om at politiet er en mannskapsintensiv etat. Vi må ut i felten og jobbe der. Det krever folk, understreket Humlegård.

Men den fungerende politidirektøren ser lys i tunnellen når de nye, store kullene fra Politihøgskolen (PHS) står klare til å gå inn i arbeidslivet fra 2013 og i årene framover.

Framskrivningen av dekningsgraden som Politidirektoratet har gjort, viser at målet om to polititjenestemenn per 1000 innbyggere er realistisk å nå i 2020.

Samtidig viser tallene at det i 2026 kan være 2,2 og i 2030 2,3 polititjenestemenn og -kvinner per 1000 innbyggere, dersom de høye studentkullene ved PHS opprettholdes, og de får jobb etter endt utdannelse.

- Vi tar den tiden vi trenger, for å sikre både at det blir flere polititjenestemenn og -kvinner, og at de har den riktige kompetansen og kvaliteten.