Den avtroppende regjeringen har satt av 314 millioner kroner til jobb for nyutdannede i neste års statsbudsjett. Bildet er av årets avgangsstudenter i Oslo.
Den avtroppende regjeringen har satt av 314 millioner kroner til jobb for nyutdannede i neste års statsbudsjett. Bildet er av årets avgangsstudenter i Oslo.

314 millioner til jobb for nyutdannete

Den avtroppende regjeringen har satt av 314 millioner kroner som skal gå til jobb til nyutdannete i neste års statsbudsjett.

Publisert Sist oppdatert

Det kom fram da Statsbudsjettet for 2014 ble lagt fram i dag.

«Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politiet med til sammen 314,1 mill. kroner for at nyutdannede i 2014 skal kunne tilbys jobb i etaten og for å dekke helårsvirkningen av å tilsette de nyutdannede i 2013», skrives det blant annet der.

164 av disse millionene skal gå til jobb til neste års avgangsstudenter, mensde resterende 150 millionene går til «helårsvirkning av årsverk som ble opprettet i 2013 til nyutdannede».

Den avtroppende regjeringen vil også videreføre opptaket på 720 studenter årlig ved PHS.

150 millioner til IKT

Det foreslås også å øke bevilgningene til IKT i politiet med 150 millioner kroner, samt å øke bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med 56,2 millioner kroner.

De 150 IKT-millionene «skal blant annet legge til rette for ikrafttredelse av politiregisterloven og tiltak innenfor politiets arbeid med ID».

Videre står det i Statsbudsjettet:

«Regjeringen foreslår 68,3 mill. kroner til mer personell i politiets utrykningsenheter, flere treningstimer med tjenestevåpen for politiet og tilrettelegging for minimumsbemanning ved politiets operasjonssentraler».

60 millioner til nytt beredskapssenter

Regjeringen vil også bruke 60 millioner kroner til videre prosjektering av nytt beredskapssenter for politiet.

Til sammen utgjør økningen i neste års statsbudsjett over en milliard kroner ekstra til politi- og påtalemyndigheten, sammenlignet med 2013-budsjettet. Økningen er på 7,6 prosent.

Regjeringen bevilger også 233 millioner kroner til implementering av datalagringsdirektivet.

«Beløpet skal dekke merutgifter hos tilbyderne av elektroniske kommunikasjonstjenester. Inntil 13 millioner kroner av beløpet skal gå til mottak og dekryptering av data i politiet», skriver avtroppende justisminister Grete Faremo i en pressemelding.

Budsjettforslaget er pris- og lønnsjustert med 193 millioner kroner.