Blir politiets beredskapssenter seende slik ut på Alnabru?
Blir politiets beredskapssenter seende slik ut på Alnabru?

30 millioner skal avgjøre beredskapssenteret

Det er mulig å realisere planene om nytt beredskapssenter på Alna, kommer det fram i statsbudsjettet. Avgjørelsen skal komme raskt, skriver Justis- og beredskapsdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

I forslaget til neste års statsbudsjett kommer det fram at det settes av 30 millioner kroner til å planlegging og prosejektering av nytt beredskapssenter neste år.

I budsjettforslaget skriver Justis- og beredskapsdepartementet at skisseprosjekteringen av nytt beredskapssenter på Alna vil bli klar i løpet av året, men at det "synes nå å være klart at det vil være mulig å innpasse gjeldende byggeprogram på Alna".

Dette omfatter politihelikopter, beredskapstroppen, bombegruppen og krise- og gisselforhandlertjenesten.

Skal ta rask avgjørelse

Men før valget skal tas gjennomfører Justis- og beredskapsdepartementet nå en utredning der de også drøfter alternative tomter.

I fjor foreslo POD også Grønmo som et alternativ. Departementet har bedt POD utbedre grunnlaget for Grønmo-forslaget innen november 2014, før dette skal kvalitetssikres.

Når dette er klart vil regjeringen raskt vil ta stilling til det videre arbeidet med å styrke politiets nasjonale beredskap,skriver departementet.

For å sikre rask framdrift, samtidig som man får gjort ferdig skisseprosjektering og utredet Grønmo-alternativet ferdig, foreslår altså regjeringen å bevilge 30 millioner kroner til arbeidet neste år.

HER LIGGER ALTERNATIVENE