Det har vært forskjell i lønna mellom PB1-betjenter i Oslo og Asker og Bærum. Når distriktene nå er slått sammen, betyr det ulik lønn for likt arbeid i samme distrikt. Illustrasjonsfoto.
Det har vært forskjell i lønna mellom PB1-betjenter i Oslo og Asker og Bærum. Når distriktene nå er slått sammen, betyr det ulik lønn for likt arbeid i samme distrikt. Illustrasjonsfoto.

20 betjenter vant fram om lønna

Får lønnsutjevning.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere denne uka behandlet Statens lønnsutvalg (SLU) saken der 20 politiansatte gjennom Politiets Fellesforbund krevde bedre lønn.

20 PB1-betjenter i nye Oslo politidistrikt, som kom fra gamle Asker og Bærum politidistrikt, har rundt 15.000 kroner mindre i lønn enn sine nye kolleger fra gamle Oslo. Det til tross for at stillingskategorien og jobben er den samme.

Nå har Statens lønnsutvalg konkludert: Lønna skal jevnes ut.

Betjentene i Asker og Bærum er i dag plassert i lønnsalternativ 1, som gir dem mellom 360.000 og 380.000 kroner i året avhengig av ansiennitet og før tillegg. I Oslo politidistrikt er betjentene imidlertid lønnet tre lønnstrinn høyere, noe som utgjør de rundt 15.000 kronene ekstra i året.

Fornøyd fagforening

Det er fagforeninga godt fornøyd med. I et pressemelding fra Politiets Fellesforbund, sier leder Sigve Bolstad at han er svært tilfreds.

- Vi er svært tilfreds med at bestemmelsen om lønnsutjevning i forbindelse med fusjon av virksomheter er en reell bestemmelse, som partene i hovedtariffavtalen har hatt en klar intensjon bak, sier Bolstad på PF.no.

Bakgrunnen for lønnsforskjellen er at gamle Oslo politidistrikt hadde som policy å gi PB1-erne høyere lønn enn det som har vært vanlig i Asker og Bærum. Dermed eksisterer det i dag tydelige lønnsforskjeller blant politifolk med samme type stilling innad i nye Oslo politidistrikt.

Lokalt har Politiets Fellesforbund forsøkt å få til en utjevning av lønnsforskjellene, ved å heve lønna til de 20 betjentene fra Asker og Bærum politidistrikt. Men forsøket lyktes ikke lokalt, og ei heller på sentralt nivå. Dermed gikk saken til Statens lønnsutvalg.