100 år på 100 sider

Politiforum fyller 100 år

Publisert Sist oppdatert

Det var i januar 1910 at daværende Norsk Politiforbund utgav sitt første medlemsblad. Bladet fikk navnet Norsk Politiblad, og ble forløperen til dagens Politiforum. Politibetjent T. Lode i Uranienborgveien 27, Kristiania ble bladets første redaktør.

Det er anselig jubileum ditt medlemsblad nå fyller. 100 år på 100 sider rommer et utall av historier og hendelser. På typisk mediemessig vis var det de store hendelsene som preget Politibladet, og senere Politiforums historie. Men det har også vært rom for de mindre hendelsene, som i ettertidens søkelys er like interessante.

I dagens omskiftelige og stadig kjappere samfunn, er verdien av et magasin i trykt skrift stor. Mens mange andre papirutgivelser opplever færre lesere og trangere økonomi, viser Politiforum en motsatt utvikling. Siste leserundersøkelse viser at vi har 36.000 lesere i et opplag på 14.000. Det er et sterkt tall, og vitner om at bladet blir godt lest, også utenfor politiet. Bladets eier Politiets Fellesforbund er tydelig på at papirutgivelsen fremdeles skal være primærkanalen i en bransje som i større og større grad vier seg til digitalt trykk på nettet. Det tror jeg er en riktig prioritering. Fordi bladet kommer rett hjem i postkassen og binder medlemmene sammen med aktuelt politistoff. Det gjør oss i bedre stand til å nå frem til leserne. Samtidig som Politiforum gir deg som PF-medlemmer og andre en mulighet til å komme med både ros og ris til egen fagforening og arbeidsgiver. De mange leserinnleggene gir engasjerteskribenter en direkte kanal til både justisminister, politidirektør og politimestere. Det er i seg selv er en unik mulighet til å nå direkte frem de som tar viktige avgjørelser for arbeidshverdagen i politiet. Den tette kontakten fra politiets grasrot til topp er unik i Europeisk politisammenheng, Noe som er vel verdt å ta vare på.

I denne jubileumsutgaven får du interessante, tankevekkende og morsomme tilbakeblikk. Uavhengig av din egen alder, vil du finne historier fra tiden da du begynte i politiet. Og kanskje du som oss humrer litt for deg selv og tenker, har det alt gått så lang tid?

100 år på 100 sider er symbolsk, og på ingen måte tilstrekkelig med plass for å ta med alt interessant. Vår egen jubileumsredaktør Stig Kolstad er til daglig er politibetjent på Majorstua politistasjon. Han fortjener en stor takk for å ha gjort en formidabel jobb med å ha pløyd seg gjennom ca 44.000 sider med politistoff. Hans erfaring som både journalist og politimann har gitt et godt grunnlag for å finne frem til det mest leseverdige fra en lang historie. Vi gratulerer Politiets Fellesforbund med å ta seg råd til å holde seg med et eget medlemsblad. Kos deg med Politiforums tilbakeblikk på 100 spennende politiår.