Ukjent tittel

Hallingdal en vakker sensommerdag tidlig 1990-tallet. LP-patruljen i Hallingdal med lb Øye og lb Braaten fikk i oppdrag å ledsage en italiensk greve, hans «mye» yngresekretær og deres felles «skjødehund» fra Geilo til Moss. Årsaken var at dyret var ulovlig tatt inn i riket.

Publisert Sist oppdatert

For anledningen kjørte lb Braaten en lånebil fra lokal bilforhandler med ett blålys som virket kun av og til, mens pb Øye kjørte grevens Mercedes. Utrykningskjøring var påkrevet for å rekke ferja fra Moss ut av riket.

Turen ned Rv 7 gikk greit med liten trafikk og «rask» kjøring.

På Sollihøgda ble vi tatt imot av en hundebil fra Asker og Bærum for videre ledsagelse. Hastigheten økte betraktelig og i svingene ned mot Skui sa den italienske greven turens eneste setning: «Good brakes».

Vi forserte blant annet asfaltarbeid med oppsatte kjegler som «sprutet til alle kanter».

På Lysaker overtok en bil fra Delta. Ved passering i bunnen av Oslotunnelen hadde vi 180 km/t.

Vi kom noe «brått på» ledsagerbilen fra Follo ved Oslos grense, slik at han måtte ta en usving på Mosseveien. Han frontet med en annen bil og kunne dessverre ikke bistå da tjenestebilen ble satt ut av spill.

Da vi nærmet oss Moss kom vi til å se på klokken. Ledsagelsen hadde gått raskere enn ventet slik at vi bevilget oss en stans med beinstrekk og en røyk.

Etter 15 minutters stans kjørte vi videre og leverte greven, sekretæren, skjødehund og en lettere småbulket Mercedes til vaktsjefen ved Moss pst.

I 2011 hadde neppe dette blitt godkjent som et kode 1-oppdrag, men i «gode gamle dager» var mye mulig....

Overlater herved til Pb. Erling - «Gud» - Melbye ved Hønefoss politistasjon å fortelle flere historier fra virkeligheten.