Politivolden økte med 83 prosent i Troms

- En bekymringsfull utvikling

Publisert Sist oppdatert

I Troms politiditrikt økte volden mot politiet fra 18 saker i 2007 til 33 saker i 2008. En økning på 83.3 prosent. Dette er de høyeste tallene siden 2000.

- Dette skjer samtidig som vi har 20 prosent mindre arrestanter etter politiloven i 2008 enn i 2007. Vi ser altså at volden mot politiet øker når vi vet at det meste av volden mot politiet skjer i forbindelse med pågripelser og innbringelser. Det er også en mindre nedgang i antall pågripelser. En bekymringsfull utvikling, sier lokallagssleder i Troms Per Øyvind Skogmo.

Grove narkotikaforbrytelser etter strl § 162. 2. ledd gikk ned fra 2007 til 2008 med 73,7 prosent fra 76 saker til 20 saker.

- En dramatisk nedgang. Antall kontrollerte kjøretøy gikk også ned drøyt 20 prosent Det viser at i en bemanningskrise rammes den biten hvor politiet må ut å avdekke kriminaliteten selv. Kampen mot narkotika krever store politiressurser og utstrakt bruk for overtid med dagens bemanning. Når politifolk verner om fritiden får det store konsekvenser for måloppnåelsen, sier Skogmo.