Under tiårsmarkeringen til Spesialenheten sier riksadvokat Tor-Aksel Busch: – Det tjener norsk politi til ære at det i dag er svært få ammeldelser knyttet til vold og uriktig bruk av makt.

Få politivoldsaker til Spesialenheten

I løpet av de ti årene Spesialenheten har eksistert det blitt behandlet 10.000 anmeldelser. Men få av disse handler om politivold.

Publisert Sist oppdatert

−Det tjener norsk politi til ære at det i dag er svært få ammeldelser knyttet til vold og uriktig bruk av makt, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch i et foredrag under dagens tiårsmarkering for opprettelse av Spesialenheten for politisaker.

Noe av bakgrunnen for opprettelsen av Spesialenheten for politisaker, og forgjengeren SEFO (Det særskilte etterforskningsorganet) kom nettopp som følge av en rekke politivoldsaker.

Treffer godt - større forståelse

Riksadvokat Busch sier de følger Spesialenheten for politisaker tett, og mener riksadvokatembetet har et godt utgangspunkt for å diagnostisere hvordan Spesialenheten for politisaker fungerer.

−Jeg mener Spesialenheten treffer særdeles godt. Vi har sett over tid, at kritikken om at Spesialenheten henlegger for mange saker er avtagende. Det er mindre oppmerksomhet rundt det store antall henleggelser som Spesialenheten gjør. I samfunnet har det blitt en større forståelse for at disse henleggelsene er en naturlig konsekvens av den naturlige saksporteføljen som tilkommer dette etterforskningsorganet som arbeider med saker der det er mistanke om at politiansatte har begått straffbare handlinger.

Busch sier at det tidligere var mer kritikk mot sammensetningen av Spesialenheten. Enkelte har stilt spørsmål ved om det er for mange tidligere politifolk som får jobb som etterforskere.

−Jeg mener å registrere at dette var gjenstand for mer kritikk tidligere. Vi er komfortable med ordningen i dag, og ser ikke at det er uheldige tilknytninger mellom Spesialenheten og politiet, sier Busch.

Ad hoc-løsninger

Som overordnet påtaleorgan for Spesialenheten, sier Busch at han generelt er fornøyd med det arbeid som Spesialenheten utfører.

−Spesialenheten har valgt en transparent opptreden, de er tilgjengelig for spørsmål, og de skriver lengere begrunnelser enn det som er vanlig. Det hele gjør at det er større tillit til avgjørelsene, sier Busch

Dette sier han etter at det særlig i Spesialenhetens etterforskning mot politimannen Eirik Jensen der det er fremkommet kritikk av at Spesialenheten har sett seg nødt til å trekke veksler på etterforskningskompetanse fra innbeordrede polititjenestemenn fra flere politidistrikt.

−Det vil være umulig å dimensjonere Spesialenheten for de ekstraordinære sakene. Da må man velge ad hoc-løsninger. Denne organiseringen tåler dagens lys, fastslår Busch i sin foredrag under dagens 10-års markering.

10.000 anmeldelser

Det var tidligere justisminister Odd Einar Dørum som formelt sett åpnet Spesialenheten for 10-år siden. Kritikken mot daværende SEFO var blant annet at det ikke var noen sentral ledelse som kunne fronte utad, og tilgjengeligheten for publikum var lite kjent.

Han gjorde oppmerksom på at Spesialenheten ikke skulle behandle rene klagesaker. Politiet som arbeidsgiver må bli langt tøffere i å gå inn i rene klagesaker, som ikke har noe med straffbare forhold å gjøre. Politiet som arbeidsgiver skal ikke automatisk sende enhver klage over til Spesialenheten sa Dørum i sin hilsningstale da Spesialenheten ble åpnet.

−Jeg håper dere får lite å gjøre, sa assisterende politidirektør Vidar Refvik i sin hilsningstale ved åpningen. Men håpet ble ikke fulgt. På 10 år har Spesialenheten rundt 10.000 anmeldelser.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch
Powered by Labrador CMS