Sammenslåing lagt på is

Iskaldt.

Publisert Sist oppdatert

Forhandlingene mellom Politiets Fellesforbund og Norges Lensmanns - og politilederlage (NLP) er lagt på is.

Nå blir det full konkurranse om medlemmene mellom to svært ulike konkurrenter hva gjelder størrelse, påvirkningsmulighet og medlemstilbud.

I januar 2006 startet de første sonderingene mellom PF-leder Arne Johannessen og daværende leder Geir Magne Aanestad i NLP med tanke på en mulig sammenslåing. I september samme år ble det brudd i forhandlingene mellom de to organisasjonene. Men med da Geir Ove Heir ble valgt som ny formann i NLP i fjor høst var partene interessert i å se om noe kunne gjøres annerledes. Derfor gjenopptok de sonderingene.

Overrasket og skuffet

Avgjørelsen for om det skulle bli en sammenslåing har siden rullet frem og tilbake.

- For vår del har vi vært opptatt av å finne ut hvorfor vi ikke kom lenger da vi brøt sist. Faktum er at PF har beveget seg betydelig i forhold til posisjonen da vi brøt. Og vi har siden langt på vei innfridd kravene NLP hadde i forkant av forrige brudd, sier PF-leder Arne Johannessen.

Han er både overrasket og skuffet over at det som på folkemunne benevnes som Lensmannslaget ikke ville fortsette samtalene.

- Det til tross for at vårt styre hadde gitt fullmakt til å gå lenger, og var veldig åpne på å ville fortsette forhandlingene som gikk på posisjoner og styresammensetninger. I vår kontakt med NLP har jeg vært veldig tydelig på at vi ikke har slått døra igjen, den står fremdeles på gløtt, åpent for fortsatt samtaler rundt en sammenslåing. Men nå er utspillet deres. Jeg mener at vi ut fra NLPs medlemsmasse og økonomiske situasjon har vært svært generøse, sier Johannessen.

Tilbud til utsatt ledergruppe

- Vi i PF er opptatt av å få til en sammenslåing fordi vi er opptatt av å lage et enda bedre tilbud til en utsatt ledergruppe som har krevende arbeidsdager, og som mange ganger havner mellom barken og veden når det gjelder press både oven- og nedenfra. I PF har vi satset mye på ledergruppen når det gjelder kompetansepåfyll og lønnsutvikling. Samlet så mener jeg gruppen ledere taper på at de ikke er samlet under PF-paraplyen. Men utspillet er som sagt hos NLP, sier Johannessen.

- Det ligger i sakens natur at det nå er åpen konkurranse om medlemmene. Jeg er opptatt av en ryddig og god konkurranse, og at den beste vinner, sier konkurransemannen Johannessen.

Det er ingen bombe at han hevder å ha et godt produkt.

Vil utvikle NLP

- Vi vil ikke legge ansvar på PF for at saken er lagt på is, det ansvaret skal vi i Norges Lensmanns - og politilederlag (NLP) ta. Etter at vi avsluttet samtalene med PF i desember, besluttet vårt landsstyre etter en totalvurdering at det var best å holde fast på dagens organisasjon uten sammenslåing med PF. Landsstyret besluttet at de ville utvikle egen organisasjon med noen endringer. Som for eksempel å fjerne ordet «lensmann» i navnet. Landsstyret mener at det er behov for en egen lederorganisasjon i politi- og lensmannsetaten. Mitt mandat har blitt å spisse NLP som en lederorganisasjon. Dette er et politisk vedtak jeg må forholde meg til, sier Geir Ove Heir, leder av Norges Lensmanns- og politilederlag.

- Var det enighet i styret om denne beslutningen?

- Det ønsker jeg ikke å uttale meg om, annet enn at jeg må forholde meg til fattet vedtak.

Færre medlemmer

Siden 1990 har tallet på medlemmer i NLP sunket fra 360 medlemmer til dagens 255. Samtidig har PF fått 140 lensmenn som medlemmer. Og i fjor var siste året som NLP mottok Tono-penger - nærmere 800.000 kroner forsvant fra inntektssiden i regnskapet.

- Det er selvsagt ei grense nedad for hvor få medlemmer vi kan ha før det ikke lenger er forsvarlig å opprettholde organisasjonen. Vi er nødt til minimum å ha en heltidsansatt leder for å kunne drive medlemsservice. Saken er at det ikke er så mange som melder seg ut, men det er heller ikke så mange som melder seg inn. Avskallingen skjer ved at mange av våre medlemmer blir pensjonister. Dagens politioverbetjenter er jo en naturlig gruppe å rekruttere i for oss når de får lederstillinger. Men det vi ser at mange av disse velger å bli i PF, sikkert fordi PF har gjort et godt arbeid, sier Heir.

- Hvilken økonomisk mulighet har dere til å gi et faglig tilbud til medlemmene?

- Vi er tilknyttet YS. Gjennom dem får vi OU-midler til å drive faglig utvikling. Det er snakk om flere hundrede tusen kroner i året. I tillegg benytter vi oss av YS sine kurs, samt at vi i forbindelse med egne møter også avholder kurs. Men jeg erkjenner at vi har ikke det store økonomiske grunnlaget for å drive utstrakt kursvirksomhet, sier Heir.

Heller ikke Heir lukker døren for fortsatt kontakt med PF.

- Vi har programfestet at vi skal være åpen for samarbeid og dialog med andre organisasjoner. Samtidig har vi en utfordring hvis vi ikke greier å rekruttere og øke medlemsmassen. Det er en utfordring til de ute i etaten, vil de ha et tilbud om en rendyrket lederorganisasjon eller ikke? Men vi kan ikke stå og se på at vi blir færre og færre. Det går ei grense rent økonomisk. Vår oppgave blir nå å jobbe for å forbedre medlemstilbudet og øke medlemsantallet. Deler av dette arbeidet vil være en utfordring for våre lokallag, sier Heir.

Overgang

Politistasjonssjef i Sarpsborg, John Rune Lunder har nettopp meldt overgang til PF. Han begrunner avgjørelsen på følgende måte:

- Jeg er av den oppfatningen at tiden fremover blir viktigere enn noen gang i forhold til felles strategier ovenfor politikere og styrende organer og i den prosessen blir nåværende NLPL for svak ved å stå alene fremover. Derfor velger jeg nå å organisere meg inn i PF som etter min oppfatning blir en sentral brikke for å være en pådriver for å få til enda bedre lønns- og arbeidsvilkår for samtlige ansatte i etaten. Det er så mange felles utfordringer fremover; blant annet rekruttering, kompetanse, lønn, arbeidstid og pensjonsalder som tilsier en felles satsning (sentralisering) og da tror jeg PF med sin slagkraft er den rette organisasjonen, sier Lunder.

Powered by Labrador CMS