Dere må reagere

Våler-lensmann Ingjerd Kagnes mener Våler-politikerne må reagere på Justisministerens resultatreform. Hun frykter reformen kan føre til at Våler lensmannskontor kan bli nedlagt.

Publisert Sist oppdatert

– Hvis dere vil beholde nærpolitiet, må dere reagere. Ting er på gang. Våler lensmannskontor er et av flere som kan forsvinne raskt, sa Kagnes til kommunestyrepolitikerne mandag 28.juni.

Resultatreformen skal være ferdig utredet til høsten. Kagnes mener det er økonomiske årsaker som ligger til grunn for den, og mener det derfor er grunn til å reagere, ifølge Østlendingen.

Ser ikke bra ut

For to år siden ble det sagt av politidirektør Ingelin Killengreen at det måtte bli to polititjenestemenn pr. 1.000 innbyggere innen år 2020. I dag er det 0,6 i Solør og 1,4 i Hedmark.

Lensmannsstillingen i Åsnes er utlyst, og det er kun to søkere. Ledige stillinger ellers i Solør får man ikke lov til å lyse ut på grunn av mangel på midler. Pass, vandelsattester, våpensøknader blir sentralisert, og må snart søkes om via nett.

- Vi blir sittende igjen med straffesaker og gjeldssaker og får stadig mindre mulighet til å møte publikum lokalt. Vi ønsker å være en etat med kontakt med publikum, men får stadig mindre mulighet til å være det, sa Ingjerd Kagnes ifølge Østlendingen.

Hun opplyste også at Våler lensmannskontor neppe får skrive ny husleiekontrakt der man er i dag. Da kan en samlokalisering med kommunen være aktuell, eller at alt blir samlet på Flisa.

Delte meninger

I spørsmålsrunden etter orienteringen fra lensmann Kagnes, kom det fram delte meninger.

Jan Erik Gaup (Frp) ville ikke uten videre tro at det blir dårligere med en samlokalisering på Flisa med kort avstand til Våler.

Ragnar Einarsrud (Ap) synes det går veldig langt med stadig å ta tjenestetilbud fra lokalsamfunnet.

- Hvem skal man egentlig blunke til når justisministeren sier i valgkampen at lokalpolitiet skal styrkes, og så har vi 0,6 tjenestemenn pr. 1.000 innbyggere i stedet for to? spurte Ragnar Kristmoen (Ap).

Kathinka Eriksen (Sp) ville vite hva politikerne i Våler kan gjøre, og om det nye reformforslaget skal ut på høring.

- Det må dere spørre justisministeren om, svarte lensmannen.

- Lokalt politi på plass inngir trygghet. Det er viktig med lokalkunnskap. Vi har tatt noen initiativ overfor politimesteren, og vi kommer til å følge opp det, sa ordfører Kjell Konterud.

- Gjør det fort, avsluttet lensmann Ingjerd Kagnes, og understreket alvoret i saken sett fra politiets side.