Feilslått ressursbruk

- Meningsløst, mener politiet selv.

Publisert Sist oppdatert

Spesialetterforskere med ekspertise innen drap og sedelighetssaker samt personer med spisskompetanse fra Kripos og Beredskapstroppen må finne seg i å sitte vakt i Tinghuset.

Politiforum har tidligere skrevet om et samfunn uten politi ved Norges mest trafikkerte område; Oslo S.

Nå har vi «funnet» ut hvor politiet befinner seg. På det meste har 56 politifolk med ulik bakgrunn sittet vakt i ulike rettssaker ved Tinghuset i Oslo.

Problemet er selvsagt at dette går ut over det vanlige politiarbeidet samt at de som må møte som vakter ikke får gjort sine vanlige arbeidsoppgaver.

Politiforum har snakket med en rekke dedikerte og spesialiserte etterforskere som mener denne måten å benytte politiets ressurser på, er helt bortkastet.

- Kripos skal ha spisskompetanse på etterforskning og ikke på fremstillinger. Når vi må bruke dedikerte etterforskere til å møte i retten, stiller jeg meg spørsmål om dette er optimal utnyttelse av ressursene, sier politiinspektør Vigleik Antun på Kripos.

Hovedproblemet er at det er ikke er nok arrestforvarere i Oslo til å fylle disse oppgavene. Dermed blir løsningen å bruke politifolk som igjen koster langt mer enn budsjettert.

- Jeg håper ingen tror at jeg synes dette er god bruk av Kripos sine ressurser. Slik jeg ser det, er en løsning å rekruttere flere arrestforvarere. For det er ingen tvil om at vi ikke kan fortsette sånn, og jeg forstår den frustrasjonen som er i ferd med å bre seg i etaten og blant våre folk, sier sjef for Kripos, Odd Olsen Ingerø.

Godt politiarbeid

Ole Jacob Smerud er ansvarlig for dem som må møte til fremstillinger i Tinghuset. Han innrømmer at det er mye frustrasjon blant dem som må legge ned sitt daglige arbeid til fordel for vakttjeneste.

- Dette er selvsagt et resultat av godt politiarbeid. Men problemet er at det medfører ekstra ressurser som igjen går ut over andre jobber. Politiets jobb er ikke gjort før vi har en rettskraftig dom, sier Smerud.

Siden Kripos begynte å iretteføre sine egne saker i mai i fjor har behovet for vakttjeneste i Tinghuset steget betraktelig.

- Lønner det seg egentlig å oppklare saker når resultatet blir at det går ut over den daglige etterforskningen?

- Jeg skjønner spørsmålet ditt, men nå er det sånn at jobben til politiet er å etterforske og oppklare saker. Men det er liten tvil om at situasjonen vi nå er i, er uheldig på flere måter. Etter at vi fikk et toinstanssystem, får vi jo alle sakene igjen til høsten når de skal opp i lagmannsretten, sier Smerud.

Bortkastet tid

Rune Sivertsen har jobbet i politiet siden 1981 og har i dag spesialkompetanse innen for organisert kriminalitet. Ingen tar hans arbeidsoppgaver mens han sitter vakt i Tinghuset.

- At jeg må sitte vakt her går selvsagt ut over de sakene jeg jobber med til daglig. Jeg synes ikke dette er riktig bruk at ressurser, og jeg skjønner godt den frustrasjonen som er i ferd med å bre seg, sier Sivertsen.

Åse Vassend er en annen spesialist som til daglig jobber ved voldsavsnittet i Oslo. Hun etterforsker blant annet drap, forsøk på drap, grov barnemishandling og feilbehandling på sykehus.

- Jeg har saker som blir liggende og ikke gjort noe med fordi jeg må sitte vakt her. Jeg kan ikke forvente at andre gjør jobben mens jeg er borte. Selv har jeg måtte utsette etterforskningen av en dødsbrann med to døde fordi jeg ble beordret til vakttjeneste i Tinghuset. Det må jo være lov å sette spørsmålstegn ved prioriteringen, sier Vassend.

Et stort problem

Politiforum vet at det er stor frustrasjon blant ansatte i politiet over måten ressursene til Oslo-politiet blir benyttet på. Flere uavhengige kilder vi har vært i kontakt med bekrefter at flere personer ved ordensavdelingene i Oslo har sagt opp stillingene sine fordi vakter i Tinghuset og ambassadevakter spiser opp nærmere 50 prosent av arbeidstiden.

- Vi begynner ikke i politiet for å være vakt. Da kunne vi like gjerne vært arrestforvarer, sier en kilde i politiet som ønsker å være anonym.

- Mange av de som sitter vakt i Tinghuset er ikke i nærheten av operativ jobbing til daglig. Skulle det skje en skarp situasjon, er det ikke det de er vant med og best trent på hevder en kilde til Politiforum

Powered by Labrador CMS