Tidsnok nasjonalt, men litt sent ute på de minste stedene

Politiets responstidskrav oppfylles på landsbasis. Men i åtte politidistrikter er politiet for seint ute til områder med mindre enn 2000 innbyggere.

Publisert Sist oppdatert

I januar trådte politiets responstidskrav i kraft. Nå har politiet målt tidsbruken på 3740 utrykninger i første tertial.

På nasjonalt nivå oppfyller politiet kravene, og spesielt i større byer. I byer over 20.000 bruker politiet i snitt 13 minutter ved 80 prosent av utrykningene, to minutter raskere enn kravet. I tettsteder mellom 2000 og 20.000 innbyggere bruker politiet 22 minutter, 8 minutter mindre enn 30-minutterskravet, viser tallene fra Politidirektoratet.

– Det er bra vi får målt dette. Det gir oss en virkelighetsbeskrivelse innenfor det som måles, og den beskrivelsen er positiv mange steder. Deler av disse tallene viser at man er innenfor kravet, og det er bra, sier PF-leder Sigve Bolstad.

Sent ute i åtte distrikter

På steder med under 2000 innbyggere bruker politiet 37 minutter nasjonalt. Kravet er 45 minutter og på nasjonalt plan er man derfor innenfor kravet.

Likevel viser tallene at politiet i åtte distrikter er for seint ute i forhold til kravene for de minste stedene. Enkelte steder er politiet i snitt opptil 24 minutter for sent ute.

– Tall som sier at man bruker 74 minutter i stedet for maks 50, eller 61 minutter i stedet for maks 45, viser at man sliter med å tilfredsstille overalt der det bor folk. Hvis man ikke oppfyller kravene vil det sette navnet på den kommende reformen, Nærpolitireformen, i et dårlig lys, sier Bolstad.

Det er målt nesten tusen utrykninger til steder med mindre enn 2000 innbyggere. POD presiserer at det er behov for større datagrunnlag før man kan trekke endelige konklusjoner. Resultatene fra andre tertial kommer i september.

Bolstad mener tallene viser hvor man må sette inn mer ressurser, og bemerker at det er viktig at politiet står ved kravene som nå er satt.

– Det er ikke holdbart hvis man ikke når målene i hele landet, og dette viser hvor ressurser bør settes inn framover. Det er viktig at man ikke senker kravene fordi de er vanskelige å oppfylle, men heller gjør justeringer og forbedringer slik at man oppfyller kravene der folk bor, sier PF-lederen.

Glad for måling

Avdelingsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratet sier i en pressemelding at også han er fornøyd med at politiet nå har fått på plass responstidsmåling.

– Det er vår samfunnskontrakt med publikum som sier noe om hvor raskt de kan regne med å få hjelp av politiet. Vi er godt fornøyd med at disse første tallene viser at politiet samlet sett kommer fortere enn hva kravet tilsier. Vi skal nå høste erfaringer sammen med politidistriktene gjennom 2015 før vi skal vurdere om kravene for 2016 skal justeres, sier Songstad.

Powered by Labrador CMS