«Reinpolitiet» får nytt navn

Reinpolitiet i Finnmark endrer navn - dersom politimester Torbjørn Aas i Vestfinnmark politidistrikt får det som han ønsker.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidet med å endre navn på Reinpolitiet ble startet høsten 2011, etter initiativ fra politimesteren.

Nå er det nye navnet valgt: Utmarkspolitiet.

På samisk blir det hetende Meahccepolitiija.

«Navnet mener å beskrive enhetens oppgaver og kompetanse, samtidig som ønskene fra reindriftsnæringen imøtekommes ved at navnet ikke direkte knyttes til næringen», skriver Vestfinnmark politidistrikt.

Politimesteren avventer nå kun en endelig godkjennelse fra Politidirektoratet før navnet kan tas i bruk.