Politisivile krever hele stillinger

Hvor mange politiutdannede vil godta at de blir ansatt i en 50 prosent stilling? spør Britt Kari Iki, kontaktperson for sivile i PF-Vestfinnmark i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Vi skriver 2010 og fortsatt opererer politi­distriktene med prosentvise sivile politi­stillinger. Dette har vært en praksis som har eksistert lenge. Det er en kjensgjerning at politistillinger ikke er berørt av dette f­enomenet. Hvor mange politiutdannede vil godta at de blir ansatt i en 50 prosent stilling? En kan vanskelig forestille seg at en politiutdannet kvinne eller mann, vil søke på en slik stilling.

I Vestfinnmark Politidistrikt, er det fortsatt politisivile stillinger som ikke er 100 prosent. Det er bare kvinner i disse stillingene. Loppa kommune har i dag lensmannskontor med lensmann og en politisivil stilling. Denne stillingen ble høsten 2009 omgjort til å bli en 80 prosent konsulentstilling fra en 60 prosent stilling. Dette har vært en lang prosess for PF-Vestfinnmark. Med bare to stykker på et lensmannskontor er man utrolig sårbar. Ledelsen i politidistriktet har ikke vist forståelse eller vilje til å finne en løsning på hvordan stillingen kan oppjusteres til 100 prosent.

Bakgrunnen for denne holdningen kan være begrunnet i mange forhold. Mange av de kvinnelige ansatte som jobber på små tjenestested, tar på seg ansvar langt utenfor sitt ansvarsområde. De tøyer «strikken» så langt som mulig for å få oppgavene utført for publikum. Dette er med på å skjule /dekke over behovet for å øke stillingsprosenten. Kanskje vi kvinner har litt skyld i det selv? Vi tør ikke si at dett er ikke mitt ansvar, vi tenker mer på publikum og gjør det vi kan for at alle skal bli fornøyde. Slike ansatte bør premieres av arbeidsgiver.

En annen situasjon som gjør det m­ulig for at mange sivile stillinger kan holdes lavere enn 100 prosent, er den store lojaliteten mot arbeidsgiver og at turnover er sjelden. Politisivile er en viktig ressurs for politiet og de har krav på samme arbeidsforhold som de politiutdannede krever. Nå er det på tide at de politisivile generelt og den kvinnelige andelen spesielt, får 100 prosent stilling og at man ved mindre lensmannskontor slipper å jobbe alene over lengre tidsperiode. Og at man får kompensert for dette på lønnsslippen. A­rbeidsgiver har et ansvar for at en kollega slipper å være alene på tjeneste­stedet selv om det frem til dag er det ikke registret noen situasjoner som har endt i en ulykke på grunn av at den ansatte har vært alene. Jeg vil også påpeke at det ikke er kjørt et sikkerhetskurs for politi­sivile frem til i dag, men går alt etter planen vil det bli gjennomført på høsten 2010 ved Vestfinnmark PD. Nå er tiden inne for at politisivile står sammen og krever at stillinger blir oppjustert til 100 prosent.