Svalbard - Norsk suverenitetshåndhevelse svekket

Sommeren 2009 er første gang på 15 år at Sysselmannen på Svalbard ikke plasserer politimyndighet ute i felten.

Publisert Sist oppdatert

Sommeren 2009 er første gang på 15 år at Sysselmannen på Svalbard ikke plasserer politimyndighet ute i felten. I tillegg reduserer han leie av skipet Nordsyssel med 20 seilingsdøgn. To viktige forhold som reduserer synligheten av norsk myndighet på Svalbard.

- Dette er beklagelige konsekvenser av budsjettsituasjonen. Budsjettet for 2009 var i reelle tall så beskjedent at jeg var tvunget til å gå drastisk til verks, sier sysselmann Per Sefland i Longyearbyen.

For første gang på 15 år etablerer ikke Sysselmannen myndighetstilstedeværelse ute i felten på den enorme øygruppen. Feltinspektørtjenesten har hittil bestått av en politiutdannet og en med naturfaglig bakgrunn. Patruljens tverrfaglighet har gjort at norske myndigheter har vært representert med en særdeles kapabel måte ute i den polare ødemarken. Som på mange måter ikke lenger er øde. Et stadig økende trykk fra store cruisebåter med tusenvis av turister, et økende antall eventyrlystne seilere har gjort begrepet ødemark mindre dekkende. I tillegg har et stadig økende antall nasjoner satt i gang forskjellige forskningsprosjekt som igjen gir en betydelig økning i forskningsmessige feltopphold. Med påfølgende både service- og nødbehov.

Hektisk

Feltinspektørene har utgjort en betydelig del av kontaktnettet mellom norske myndigheter og de besøkende turister og forskere.

- Jeg erkjenner at synliggjøringen av norsk myndighet på Svalbard nå blir svekket, men vi vil forsøke å kompensere med å være til stede innenfor de budsjettrammer vi har, sier Sefland.

Men det kan bli med forsøket. For Longyearbyen på sommeren er et hektisk sted med mange tilreisende og stor feltaktivitet. Politiforum har grunn til å tro at aktiviteten i Longyearbyen og nære tilstøtende områder vil ta mesteparten av arbeidskraften for Sysselmannens ansatte. Når Sefland i tillegg reduserer tilstedeværelsen for skipet Nordsyssel med 20 dager, er det åpenbart at muligheten for å håndheve Svalbardlovgivningen blir svekket.

Fikk ingen stillinger

Sefland gir regjeringen ros for å ha tatt et viktig, positivt skritt med å gi til sammen 710 årsverk, hvorav minst 460 sivile stillinger til politiet.

- Ideen var glimrende, men prosessen virker noe lukket og synes ikke å være basert på oppdaterte, innmeldte behov for de enkelte distrikter. Samtlige politidistrikter på fastlandet har blitt tildelt stillinger, mens Svalbard politidistrikt har falt helt utenfor. De akutte ressursproblemene for Sysselmannen er vel kjent for Justisdepartementet. Sysselmannen er regjeringens forvaltningsapparat på hele øygruppen og politiet har nøkkelfunksjoner med beredskap og redning som høyeste prioritet. Når akutte politibehov oppstår kan ikke Sysselmannen rope på nabohjelp, sier Sefland lett oppgitt.

Han kommer til å sende sin ordinære bemanning ut i felten.

- Men det vil det ta oppmerksomhet fra andre steder, erkjenner Sefland.

Han viser til at Sysselmannen har svært gode erfaringer med feltinspektørtjenesten, og at tilbakemeldingene fra turister, cruiseskip og forskere har vært gode. Med sin blotte tilstedeværelse har feltinspektørene hatt et klar forebyggende virkning i forhold til brudd på den omfattende frednings- og miljøvern lovgivningen som gjelder. I tillegg har polititilstedeværelsen vært en håndfast del av det å håndheve norsk suverenitet på øygruppen.

Begrunnelsen for å etablere feltinspektørene i sin tid var å etablere en forsterket oppsynstjeneste ute i felten uten å tappe Sysselmannens tilstedeværelse i sommerhektiske Longyearbyen. Feltinspektørene har vært fordelt på tre patruljer i de områdene som har vært mest belastet med turistanløp, i tillegg til at forskerbyen Ny-Ålesund med over 20 nasjonaliteter har hatt en fast politimyndighet å forholde seg til.

Denne sesongen blir det ingen slik tjeneste på Svalbard.

Går ut over naturoppsynet

Miljøvernsjef Arne Malme hos Sysselmannen beklager at ordningen med feltinspektørene opphører.

- Det vil gå ut over naturoppsynet på Svalbard. Feltinspektørene har en viktig oppgave i å se etter at Svalbardmiljølovens mange bestemmelser blir fulgt. Gjennom feltinspektørenes arbeid blir det hvert år påtalt og etterforsket brudd på Svalbard lovgivningen. I fjor hadde vi ni anmeldelser for brudd på Svalbardmiljølovgivningen.

På dette området bidrar feltinspektørene aktivt med både politimyndighet og naturfaglige kompetanse.

De gjør observasjoner som er verdifulle når det gjelder sårbare og utrydningstruede arter. Feltinspektørene har også en viktig oppgave i å gi informasjon om naturtilstanden og å veilede og rettlede turistene om hvordan de best kan ivareta egen sikkerhet.

Når man er på Svalbard er det viktig å følge opp de råd vi gir for å ivareta egen sikkerhet i forhold til omgang med isbjørn, hvalross, kalvende breer og fuglefjell, sier Malme.

Han beklager at de nå vil miste mye verdifull informasjon gjennom de daglige observasjoner feltinspektørene gjør, både når det gjelder flora og fauna og ferdsel i områder med fredete kulturminner.