Ingen streik i politiet

Partene i det statlige tariffoppgjøret kom i formiddag til enighet.

Publisert Sist oppdatert

Alle i staten får et generelt tillegg, for de fleste vil det ligge mellom 7 100 til 9 700. Likelønnsprofilen i oppgjøret gir kvinner 200 millioner kroner mer enn menn.

Dermed er den varslede streiken i staten avblåst.

- Vi fikk en akseptabel totalramme og føringer som gir muligheter for likelønnssatsing. Dermed kan vi ta et steg for å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i staten, sier forhandlingsleder i Unio på det statlige tariffområdet, Arne Johannessen.

I tillegg til et generelt tillegg til alle, ble partene enige om å sette av 588 millioner kroner til et sentralt justeringsoppgjør og 529 millioner kroner til lokale forhandlinger. Dette gir en totalramme på oppgjøret på om lag 3,3 prosent.

- Alle tre elementene, det sentrale tillegget, det sentrale justeringsoppgjøret og den lokale potten, skal ha en likelønnsprofil. Føringene for likelønnssatsingen og en såpass stor justeringspott, gir mulighet til å gi kvinnedominerte grupper, der halvparten av de ansatte har 3-årig eller høyere utdanning, prioritet. Da har vi tatt et steg for å tette lønnsgapet mellom kvinner og menn i staten, sier forhandlingsleder Arne Johannessen.

Han understreker at det fortsatt er store utfordringer i staten og at ikke alle forventningene ble tilfredsstilt.

– Økonomien var krevende. Men totalt fikk vi såpass uttelling at Unio, som en ansvarlig hovedsammenslutning, valgte å akseptere framfor å ta ut viktige grupper for velferdsstaten i storstreik, sier han.

Det generelle tillegget på hovedlønnstabellen fordeles slik (med virkning fra 1. mai):

  • Lønnstrinn 1-29: fra 7 100 – 9 700 kroner
  • Lønnstrinn 31-59: 9 700 kroner
  • Fra lønnstrinn 61: 2,1 prosent

Bra også for PF-medlemmer

Vi fikk Arne Johannessen til å ta av seg hatten som forhandlingsleder for Unio-Stat og kommentere tallene som PF leder.

– Fra PF’s side har vi fått på plass tre viktige elementer. Det innebærer at vi får et rimelig stort generelt tillegg til alle våre medlemmer. Mange får ca. 8000 kroner i tillegg, mange får 10-12000 kroner. Og de som tjener mest, fra lønnstrinn 61 får et prosentvis tillegg på 2,1 prosent. Det andre elementet er at det avsettes 0,8 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger + 0,1 prosent av resirkulerte midler (penger som blir frigjort ved at eldre tjenestemenn slutter, og rimeligere yngre betjenter går inn i deres stillinger). Dette er bedre enn i fjor da det ikke kom penger til lokale oppgjør i det hele tatt. Dette er penger politidistriktene selv skal fordele sammen med de tillitsvalgte. Det tredje og siste elementet er det som kalles sentrale forhandlinger. I slutten av juni skal vi forhandle hvor det er enkeltgrupper som skal prioriteres. Her vil likelønnspengene som er avsatt kunne brukes. Og det vil i hovedsak gjelde for gjennomgående stillinger som finnes i politiet som i andre yrker. Eksempel på slike stillinger er konsulenter, 1. konsulenter, typiske kvinnedominerte grupper. Men det skal også forhandles for andre grupper. Ingen grupper er avskåret fra lønnsvekst. Samtidig er det viktig å være klar over at når hele fagbevegelsen har hatt fokus på likelønn, må jeg være tydelig på at det blir gjennomsnitt mer til kvinner enn til menn i de sentrale forhandlingene. For ingen kan akseptere at kvinner skal ha mindre i lønn bare fordi at de er kvinner, sier Johannessen

Johannessen vil ikke lokkes til å si noe om hvem som kan forvente mer lønn gjennom de lokale forhandlingene og om skjevheter fra fjorårets ATB-løsning kan jevnes ut.

– Jeg vil ikke gå inn å prioritere for lokallagsledere forut for de lokale oppgjørene, det må de selv gjøre. Det er ulike prioriteringer mellom de ulike distrikt. Men jeg er sikker på at i de lokale forhandlingene vil det være sterkt fokus på sivile stillinger og at det vil være sterkt fokus på lederstillinger.

Erfaringsmessig legger også politidistriktene selv penger i potten når lokale forhandlinger tar til.

– Vi har sett en økende vilje til å skyte til penger fra politidistriktene. Flere ser åpenbart at en god lønns- og personalpolitikk er viktig for å kunne rette opp skjevheter og beholde kompetent arbeidskraft, sier Johannessen. Selv om politidistriktene melder om anstrengt økonomi for inneværende år, håper Johannessen at politidistriktene ser verdien av å bidra med egne penger i det lokale oppgjøret. Det betyr at du som lønnsmottaker i politiet ikke vet hvordan årets lønnsoppgjør slår ut for din lommebok før lokalt oppgjør er ferdig sent i høst.