Tapte i lagmannsretten

Remi Anbakk tapte i en nylig avsagt kjennelse fra Hålogaland lagmannsrett.

Publisert Sist oppdatert

Anbakk ble tidligere beordret til tjeneste som instruktør på Politihøgskolens grunnkurs. Men på grunn av hans kones turnusarbeid, fikk de ikke noen til å passe mindreårige barn mens hun var på nattevakt, og han skulle være beordret.

Han ba seg fritatt fra beordring, noe Politihøgskolen ikke ville etterkomme. Sammen med sin advokat Jens-Ove Hagen fremmet Anbakk derfor saken inn for Rana tingrett, hvor de vant en fullstendig seier, og arbeidsgiver ble nektet å beordre Anbakk til instruktørtjeneste.

Men arbeidsgiver nektet å ta tingrettens kjennelse til følge, og anket derfor retten til å beordre Anbakk inn for lagmannsretten - som altså landet på at arbeidsgiver var i sin fulle rett til å beordre politimannen bort fra oppsatt tjeneste på hjemstedet, og bort fra sine forpliktelser som far til to små barn.

Les om reaksjonene og konsekvensene i neste utgave av Politiforum.