Grove trusler mot Treholt-etterforskere

Etterforskere i daværende Politiets Overvåkingstjeneste (POT) er utsatt for grove trusler etter nye beskyldninger om juks med bevis og løgn i Treholt-saken.

Publisert Sist oppdatert

Politipensjonistene og deres familier og pårørende har blitt utsatt for store personlige påkjenninger etter at den siste Treholt-boka ble presentert. De har mottatt alvorlige trusler på sms og telefon etter at den siste Treholt-boka ble utgitt. De grove truslene - en av dem en drapstrussel - er politianmeldt, og flere politidistrikter er involvert i etterforskningen, får Politiforum bekreftet.

"Juks" i 25 år

I det offentlige rom valgte PST-ledelsen ikke å ta til motmæle mot påstandene på vegne av sine tidligere ansatte på grunn av den pågående etterforskningssaken: Treholt-saken havnet som kjent igjen i Gjenopptakelseskommisjonen og er under behandling der. Men krefter som påstår POT jukset med det såkalte pengebeviset i Treholt-saken, opererer fritt i det offentlige rom.

Pensjonistene fra POT har levd med beskyldninger om juks med pengebeviset i 25 år og trodde alt var over da Gjenopptakelseskommisjonen avviste Treholt-saken forrige gang.

I ukene før den omtalte boken ble lansert, ble tidligere etterforskere imidlertid oppringt av en av forfatterne bak boka, som sa at de hadde funnet alvorlig, ugjendrivelig bevis på at tjenestemennene hadde løyet og forfalsket pengebeviset - nok en gang.

Etter at boken ble lansert, har pressen vært etter de tidligere POT-ansatte nær sagt til alle døgnets tider. Pressen har vært meget nærgående og har ment at de har krav på en kommentar. I perioder har de ikke svart på telefon med ukjent anrop.

Etterforskerne har måttet forsvare sitt arbeid og sin tjeneste i POT overfor naboer og familie. Kollegaer har fleipet med "jøss, er du ute ennå?". Personer i nærmiljøet har trukket seg unna. Alt dette for at noen har funnet "ugjendrivelig bevis".

- Tjenestemenn som utførte pålagte tjenestehandlinger i sitt virke i POT, blir enkeltvis beskyldt for å ha jukset med bevis i en straffesak og for løgn i flere rettsinstanser. Hva gjør dette med våre tidligere ansatte? Skal man forvente denne type belastninger som pensjonist etter et langt yrkesaktivt liv i Statens tjeneste? undrer Lasse Roen, hovedtillitsvalgt i PST, som bekrefter opplysningene i Politiforum.

Omdømmetap?

Roen frykter at all negativ medieomtale kan føre til omdømmetap for politiet. Det er etter hvert blitt en del mennesker som på bakgrunn av omtalene og boka faktisk mener at politiet kan være i stand til å jukse med bevis for å få noen dømt i en straffesak. Dette er meget alvorlig, sier Roen.

- Jeg forventer at kommisjonen ikke lar seg påvirke av press fra noen til å gjenoppta saken, men at resultatet den kommer til, baserer seg på det fremlagte materialet og opplysninger fra alle aktuelle involverte. Jeg forventer at alle involverte, både fra daværende POT og fra Treholt-siden, nå forteller kommisjonen alt de måtte vite om dette. Dernest er det viktig at kommisjonen legger fram sine vurderinger for offentligheten, slik at alle kan se hvilke vurderinger kommisjonen har gjort, sier Roen, som sier ingen er tjent med usikkerhet eller tvil rundt vurderingene.

- Dette må fremgå klart av materialet som legges fram, noe jeg har tillit til, sier han.

- Jukset ikke

Roen tror ikke POT jukset med bevis i Treholt-saken. - Da baserer jeg meg på tillit til de aktuelle tjenestemennene og systemet. Skulle derimot Gjenopptakelseskommisjonen komme til det motsatte, vil det være et alvorlig tilbakesteg for politiet, sier han.

Bistandsadvokat?

- Jeg mener at i denne saken ville det vært naturlig at de fikk oppnevnt en bistandsadvokat, betalt av arbeidsgiver, som både kunne ha bistått med juridiske råd, men ikke minst ha bidratt til å nyansere det offentlige nyhetsbildet, sier Lasse Roen.

Den hovedtillitsvalgte i PST mener de aktuelle tjenestemennene nærmest tvinges ut i det offentlige rom. Når man leser om seg selv hver eneste dag med negativt fortegn har man jo lyst til å si noe. Men det å kaste seg ut i det offentlige rom er heller ikke så lett, det er mange fallgruver og man risikerer å ødelegge for seg selv og andre hvis man ikke har noe medieerfaring eller -trening.

I denne konkrete saken kunne de involverte fått juridisk bistand av PF, så lenge forholdet er fra en tid hvor en var betalende medlem. Det er forbundsstyret som avgjør om det skal gis støtte eller ikke.

- Prinsippet om at det er fagforeningen som automatisk stiller opp med advokat når et medlem blir beskyldt for ulovligheter i forbindelse med en tjenestehandling - og ikke arbeidsgiver, synes jeg er meget dårlig personalpolitikk. Nå vet jeg at arbeidsgiver i noen saker betaler hele eller deler av regningen til advokat. Men det burde være hovedregelen at arbeidsgiver stilte opp med støtte og bistand til ansatte / tidligere ansatte når de har utført en tjenestehandling på vegne av Staten - ikke unntaket, sier Roen.