Treholt

Riksadvokaten habil

Regjeringen erklærer riksadvokaten ikke inhabil til å forestå den påtalemessige behandlingen av Treholt-saken som ledd i prosessen for Gjenopptakelseskommisjonen. Regjeringen kan ikke se at det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til riksadvokatens upartiskhet.

Til toppen