- Ikke snakk om «luksusbiler»

Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) avviser at kravene til nye politibiler er strengere enn før.

Publisert Sist oppdatert

Politiforum har tidligere meldt at hele fem av seks tilbud om å bygge de nye politibilene har blitt avvist.

Årsaken, etter det Politiforum erfarer, er høye krav til de nye politibilene. Dette kan i verste fall føre til at anbudsprosessen må starte på nytt.

Ikke for strenge

I en pressemelding avviser imidlertid PDMT at kravene til de nye politibilene er for strenge.

«Flere medier har påstått at kravene til nye biler er mye strengere enn tidligere, slik at det ikke vil være mulig å få realistiske tilbud. Dette er ikke riktig», skriver PDMT i pressemeldingen.

«Sammenlignet med forrige utlysning er det ingen store endringer i tekniske krav. Nye krav er crash-sikring av hundebur/innredning mot påkjørsel bakfra og rundvelt, samt enkelte oppgraderinger som er tilpasset nyere teknologi på sikkerhetsutstyr», fortsettes det.

Ingen luksusbiler

Samtidig påpekes det at flere krav fra forrige anbudsrunde nå har bortfalt. Dette gjelder blant annet krav om manuelt gir og tohjulstrekk, noe som ifølge PDMT skyldes at behovet ikke er til stede.

PDMT understreker videre at kravspesifikasjonen gjenspeiler politiets behov for å kunne frakte med seg mye utstyr i bilene.

«Det er altså ikke snakk om ”luksusbiler” eller unødvendig strenge krav, slik enkelte har påstått».

Ingen fabrikkbiler

PDMT skriver videre at det aldri har vært snakk om å kreve en bil som kommer ferdigprodusert fra bilfabrikken.

«Antall biler som erfaringsmessig vil bli kjøpt inn på den utlyste avtalen er så få at det ikke nødvendigvis ville være interessant for bilfabrikker. Et slikt krav ville derfor kunne begrense konkurransen. Dette er grunnen til at tilbyderne bare er blitt oppfordret til å søke ferdige løsninger dersom slike finnes».

Årsaken til at maksprisen per bil har blitt satt til 750.000 kroner, er ifølge PDMT at de færreste politidistrikt har råd til dyrere biler.

Veien videre

De ulike tilbudene som har kommet inn, er nå under evaluering hos PDMT. Biltesting er en del av evalueringsprosessen, og innstillingen fra PDMT skal presenteres for Politidirektoratet i høst.

Først da skal en endelig beslutning fattes. Inntil da, vil ikke PDMT bekrefte eller avkrefte antallet tilbud eller hvem disse er.

«Dette skyldes reglene for offentlige anskaffelser, som blant annet gir mulighet til å påklage vedtak. Dessuten mener vi dette er strategisk informasjon for oss som oppdragsgivere», skriver PDMT i pressemeldingen

Powered by Labrador CMS