Trives som politi

Fire av fem politiansatte er tilfredse med jobben sin, viser ny rapport. Les hele rapporten her.

Publisert Sist oppdatert

Nesten 10.000 av landets drøye 14.000 politiansatte deltok i politiets medarbeiderundersøkelse for 2011.

Fire av fem tilfredse

Resultatet er svært gledelig sett fra politiets ståsted: Hele 82 prosent av de som svarte, sier seg helt eller delvis enig i påstanden «Jeg er alt i alt godt tilfreds med jobben min».

– Medarbeiderundersøkelsen bekrefter at Politi- og lensmannsetaten er en attraktiv arbeidsplass med motiverte og engasjerte medarbeidere, som er stolte over å jobbe i politiet, sier fungerende politidirektør Vidar Refvik i Politidirektorate til NTB.

Trygge på arbeidsplassen

Samtidig viser undersøkelsen at et stort flertall av de spurte ikke er usikre på arbeidsplassen sin heller - i hvert fall ikke på kort sikt.

85 prosent av de spurte sa seg helt eller delvis enig i påstanden «Jeg forventer å være ansatt ved min arbeidsplass om ett år».

Forbedringspotensial

Selv om resultatet fra undersøkelsen i all hovedsak viser mange positive trekk, finnes det også forbedringspotensiale.

Blant annet er tilfredshetsscoren for 13 prosent av enhetene som er med på undersøkelsen, på 3,5 av 5 - eller lavere.

«Undersøkelsen viser at det i Politiet spesielt er arbeidssituasjonen, utviklings- og karrieremuligheter og synet på nærmeste leder som skiller gruppen med svært tilfredse medarbeidere fra de tilfredse», står det beskrevet i undersøkelsen.

Målet er å bruke undersøkelsen til å øke den generelle tilfredsheten i etaten.