Vil ruste opp Politireserven

Politireserven vil bli brukt langt mer enn til nå, dersom POD får det som de vil.

Publisert Sist oppdatert

Politidirekoratet tar i en rapport til orde for at Politireserven bør brukes i langt større grad. Det skriver VG.no.

Politireserven er bare brukt et fåtall ganger siden den ble opprettet, men i rapporten fra direktoratet foreslås det å sette av 20 millioner kroner for å etablere og styrke Politireserven det første året. I rapporten legges det til grunn at 600 personer skal utgjøre Politireserven fordelt på alle de tolv distriktene.

Mer trening for Politireserven er også noe POD ønsker seg. Totalt ser de for seg at en styrket politireserve vil koste 16 millioner kroner årlig, i trening, kurs og kostnader til lønn og lokalleie. Det er også forventet at Politireservens materiell må byttes ut, dersom POD får satset på politireserven.

– Vi har nettopp mottatt rapporten. Oppfølging av den vil bli en del av nærpolitireformen, sier statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Ove Vanebo (Frp), til VG.

PF-leder Sigve Bolstad mener man åpenbart bør prioritere å ansette vanlige politifolk og gjøre nødvendige investeringer i politiet, før man ruster opp Politireserven.

– Det kan virke som at det er for dyrt å få ordinært politi ut i jobb, og at man dermed har tenkt å bruke billigere løsninger for å sikre beredskapen, slik som Politireserven, sier Bolstad til avisa.

Våren 2013 foreslo en utredning å legge ned Politireserven. Men to år senere besluttet Stortinget å opprettholde reserven.