PENSJONIST: Johnny Jansen må nøye seg med enkeltbesøk på politihuset i Florø. For han får ikke lov til å jobbe der lenger,
PENSJONIST: Johnny Jansen må nøye seg med enkeltbesøk på politihuset i Florø. For han får ikke lov til å jobbe der lenger,

Johnny (63) får ikke fortsette i politiet

Politiførstebetjent Johnny Jansen (63) skulle gjerne fortsatt som operatør, men fikk ikke lov. Dermed er han blitt pensjonist.

Publisert Sist oppdatert

Etter 40 år i politiet, var ikke Johnny Jansen klar for å bli pensjonist, til tross for at han som tidligere lensmannsbetjent kan gå av ved fylte 63 år.

I et leserinnlegg i forrige utgave av Politiforum, skrev han i sin avskjedshilsen at han gjerne skulle fortsatt, men at det ifølge administrasjonen ikke var mulig.

Han har jobbet ved Asker og Bærum politidistrikt, i UP, i Sør-Varanger politidistrikt og ved Bremanger lensmannskontor. Og det siste året som operatør på operasjonssentralen i Sogn og Fjordane politidistrikt.

− Jeg kunne jo gått av etter særaldersgrensen på 60 år. Men da jeg fylte 60, kjente jeg at jeg hadde motivasjon til å fortsette fordi jeg følte jeg fortsatt hadde mye å bidra med, sier Jansen.

Etter 40 år i politiet, var ikke Johnny Jansen klar for å bli pensjonist.
Etter 40 år i politiet, var ikke Johnny Jansen klar for å bli pensjonist.

En solblank formiddag treffer vi han, mens han egentlig hadde hatt mest lyst til å gjøre en samfunnsnyttig jobb på operasjonssentralen.

− Jeg har trivdes med politiet som arbeidsplass, både med oppgaver og mine kolleger. Selv om jobben på operasjonssentralen kun gir kontakt med publikum via telefon, synes jeg jobben der er interessant. Det var fint å begynne der etter mange år på Bremanger lensmannskontor, sier Jansen.

Fikk pensjonsbeskjed

Selv om det er et hektisk miljø og høyere tempo enn det han var vant med på lensmannskontoret, har han trivdes godt på operasjonssentralen.

Da engasjementet ved operasjonssentralen gikk mot slutten i vinter, fikk han klar beskjed fra arbeidsgiver om at han fra 1. april ville bli innmeldt til Statens pensjonskasse, og ville få status som pensjonist.

Det skjedde selv om han tilkjennegav at han kunne tenkt seg å fortsette som politi.

− Det er jo litt rart at jeg ikke blir ønsket videre, når det samtidig er kjent at politidistriktet har slitt med å få ansatt folk i ledige stillinger, sier Jansen med undring i stemmen.

Selv om han har fortalt lederen for Fellesoperativ enhet han han kunne ønske å fortsette, fikk han kun melding om at de skulle se nærmere på dette. Tilbudet som kom, var at han kunne få jobbe på pensjonistvilkår som tilkallingsvikar ved oppdukkende fravær.

− I tillegg sa sjefen at de ikke hadde noen stillingshjemmel som gav åpning for at jeg kunne fortsette, sier Jansen.

− Jeg har fra mine kolleger fått gode tilbakemeldinger på jobben jeg har gjort,og har ingenting på rullebladet. På operasjonssentralen sa de at de var interessert i at jeg skulle fortsette, både operasjonsledere og operatører, sier Jansen.

Så fra 1. april ble han pensjonist.

Erfaring: Gullklokka fikk Jansen etter 25 år i politiet fra 1973. Den beviser en politimann med erfaring og kompetanse.
Erfaring: Gullklokka fikk Jansen etter 25 år i politiet fra 1973. Den beviser en politimann med erfaring og kompetanse.

– Føles feil

Han beklager at han ikke lenger får jobbe i politiet. Så mens Hillary Clinton i en alder av 67 år kan blir president i USA, mener politiet her hjemme at 63 år gamle Johnny Jansen er for gammel til å fortsette som politi.

− Jeg har jobbet lenge og sett folk komme og gå. Lenge har jeg sett en mangel på respekt fra ledelsens side. Uansett hva som har blitt påpekt av svak personalpolitikk, bestemmer ledelsen. Jeg synes det er helt umusikalsk at politiet skal rydde unna eldre arbeidstakere som fremdeles har både arbeidslyst og motivasjon til å fortsette. Også politikerne ønsker at folk skal stå lenger i jobb, sier Jansen.

Han understreker at han også trives godt som pensjonist. Men det føles likevel feil.

– Det føles feil at man har rigide regler for når man må slutte i vår etat, når man ser hvordan det er i andre virksomheter. Andre steder oppfordres folk til å fortsette, og de som vil fortsette bør ha muligheten til det også i politiet hvis det finnes arbeidsoppgaver.

Få mulige stillinger

Politimester i Sogn og Fjordane, Ronny Iden, sier de ønsker å ivareta kompetansen og de eldre arbeidstakerne, men at krav til politiet gjør det vanskelig for distriktet.

Politimester: Ronny Iden, politimester i Sogn og Fjordane.
Politimester: Ronny Iden, politimester i Sogn og Fjordane.

– Bør dere bli bedre på å ivareta de som vil jobbe lenger?

– Vi ønsker å gjøre det, men vi har et kritisk behov for politifolk med IP4-kompetanse. Når man ikke har slik kompetanse, blir det vanskelig for et lite distrikt, sier Iden.

Blant annet på lensmannskontorene hadde Iden satt pris på å kunne beholde godt voksne politifolk lenger, for å ivareta kunnskapsoverføringa.

– Men nøkkelkompetansen vi leter etter er IP4-godkjenning, sier politimesteren, som også sier han har forståelse for at 63-åringer ikke så lett kan tilegne seg IP4-kompetansen i voksen alder.

Han får støtte av administrasjonssjef i Sogn og Fjordane Trond Arne Aglen.

– Utfordringa for et lite distrikt som Sogn og Fjordane er at vi ikke har særlig med retrettstillinger, slik man har andre steder. Vi skulle gjerne hatt det, men vi har små lensmannskontor. Siden de aller fleste der står på turnuslista, er vi sårbare sånn sett, slår Aglen fast.

I Johnny Jansens tilfelle, søkte han på en jobb med lavere aldersgrense enn den alderen han hadde. Det sier reglene at du ikke kan, opplyser Iden, selv om han gjerne skulle ansatt eldre med kompetanse.

– Menneskelig sett kjenner jeg at det skulle vært enklere å ansette, men IP4-kravet kan ikke fires på. Det kravet har nok skapt en endring og en redusert mulighet for at man kan stå i stillingene lenge, avslutter politimesteren.

PF: Målsetting om å stå lengre

Hos Politiets Fellesforbund klargjør forbundssekretær Terje Tømmerås at Johnny Jansen kan få fortsette i politiet.

– Hvis tjenestemenn fyller villkårene for stillingen, så kan tilsettingsrådet i politidistriktet beslutte å forlenge ansettelsesforholdet. Først to år, deretter ett år og gangen tilsammen fem år, sier Tømmerås.

Han påpeker at det også er en politisk målsettning at arbeidstakere til å jobbe lenger.

– I det perspektivet så burde arbeidsgiver legge til rette for at flere ønsket å fortsette, sier Tømmerås.