Overvåker politiets biler

Nå økes sikkerheten til tjenestemennene.

Publisert Sist oppdatert

Et helt nytt overvåkningssystem kan til enhver tid vise hvor politiets biler befinner seg. Men fore­løpig er det bare 600 av landets 2500 biler som har systemet. Det ønsker landets operasjonssentraler å gjøre noe med for å sikre tjenestemenns hverdag.

Allerede i 2004 begynte Politiets data og materiell­tjeneste (PDMT) å jobbe med prosjektet. Nå, to og et halvt år senere, lanseres ideen hvor politiets biler til enhver tid kan posisjoneres via et kartsystem som alle landets operasjonssentraler har.

På denne måten kan tjenestemenn- og kvinner føle seg langt tryggere på jobb enn tidligere.

– Hovedmålet er selvsagt å sikre tjenestemennenes hverdag, sier prosjektleder i PDMT, Roy Johnsen.

Store fordeler

Roy Johnsen er ikke i tvil om at dette er et produkt som politiet vil ha stor nytte av i tiden som kommer. Systemet fungerer også fra båter.

• Sikre egne mannskaper ved at pa­truljens posisjon vises i politidistriktets operasjons­sentral.

• Sikre en mer effektiv ressursutnyttelse og redusere utrykningstid ved tidskritiske hendelser.

• Avlaste politiets radiosamband ved at politiressursens geografiske plassering til enhver tid er kjent i operasjonssentralen.

– På denne måten kan politidistriktene hele tiden følge politibilenes bevegelser. I utkantstrøk, hvor det ofte er snakk om store a­vstander, kan operasjonssentralen sitte og guide en patrulje akkurat dit den skal, uten at sjåføren må ha lokalkunnskap.

– På denne måten vil politiet også få en r­askere responstid enn tidligere. Dette vil selvsagt publikum merke, påstår Roy Johnsen.

Fornuftig pris

I dag er det 600 av landet 2500 politibiler som har installert det nye systemet. På sikt håper PDMT at alle landets politibiler vil få det. Og det bør, ifølge PDMT, ikke være et økonomisk spørsmål. For den totale kostnadsrammen er ikke avskrekkende. 600 kroner pr kjøretøy per år eller 50 kroner i måneden. I tillegg kommer en engangskostnad på ca. 6000 kroner å kjøpe inn selve systemet pluss montering.

Som natt og dag

Operasjonssentralen i Oslo er strålende fornøyd med det nye systemet, og har allerede flere eksempler på at systemet blant annet gir raskere responstid.

– Vi ser til enhver tid hvor bilene er. Og dermed blir det enkelt for oss å om­prioritere oppdrag dersom det er hensiktsmessig. Dette er utvilsomt et kjempeverktøy for politiet, og jeg mener absolutt dette er noe alle bilene i politiet bør være utstyrt med, sier politioverbetjent Arne Mjøen ved sambands­avsnittet i Oslo.

I dag er 25 av i alt 360 kjøretøyer i Oslo utstyrt med systemet, som til enhver tid kan posisjoneres via et kartsystem.

– Ved å benytte seg av dette systemet, kan vi til enhver tid sørge for å bruke den nærmeste enheten til oppdraget, sier Mjøen. Han er ikke i tvil om at det vil spares mye sambandstid og ikke minst mye trafikk på sambandet.

– Dessuten vil vi redusere risikoen for publikum også. Så alt i alt er dette en vinn-vinn-situasjon.

Powered by Labrador CMS