Politileksikon 2009

Viktige ord og uttrykk samt sentrale personer er selvsagt på plass i Politiforums politileksikon.

Publisert Sist oppdatert

Andersen, Dag Terje, (n) Ap-politiker som synes forskrift om arbeidstidsbestemmelser godt kan lages uten at de forskriften gjelder, får forhandle om innholdet (se også «atb» og under bokstavene p og f). Accipere quam facere praestat injuriam (Det er bedre å bli utsatt for urett enn å være ansvarlig for det!!)

ATB, (s), bestemmelse om arbeids- og hviletid som er kjekk å ha om arbeidstakere ikke skal jobbe seg i hjel, og som yrkesgrupper selvsagt er med og bestemmer innholdet i. (OBS: Unntak! Se særskilt under bokstavene a, f, p og s!)

Finanskrise, (s), en krise som blåøyde, naive, smådumme, amerikanske banker skapte og som rammet resten av verden kort tid etterpå. Men takket være denne krisen fikk politiet i Norge 460 nye sivile stillinger, fordi det ikke var politikrise (se gjerne under bokstaven p).

Forskrift, (s), skriv fra departementene som ofte kan oppfattes som tørre i formen, men viktige i innhold. F kan tres ned over ørene på yrkesgrupper, f. eks politiet, uten at yrkesgruppen får ta del i forhandlinger som kan gjøre innholdet mindre tørt og uforutsigbart (se også under bokstavene p og a).

Hijab, Plagg som viser religiøs tilhørighet og som selvsagt er forbudt som del av uniform. F.eks politiuniform. OBS: Kan bli sjaltet og valtet med at direktorat og departement etter forgodtbefinnende og merkelige løsninger må påregnes.

Killengreen, Ingelin (n), se under bokstaven å

Lønn, (s), noe man får utbetalt en gang pr måned. Kan føles som om den kommer i form av en stk banan, men det er som oftest brukt som fleip, f. eks i politietaten. Dette pga at L er svært lav for enkelte yrkesgrupper, tross meget lang og tro yrkeskarriere.

PF, (fork.) fagforening som driver voksenopplæring til politikere om bla. politikrise, risikotillegg, lønn og ATB.

PHS, (fork.) skole som ble oppbrukt av «play»-knappen til Storberget i 2008. Det er denne skolen som skal redde politikrisen som ikke finnes, så den har en skikkelig utfordring i 2009

Politidirektør, (s), åremålsstilling hvis lengde kan skreddersys til en enkeltperson dersom kjemien mellom justisminister og P er god

Politikere, (s), yrkesgruppe som kan skylde på hverandre og skyve ansvaret over til andre P (se også under bokstavene s og a) P kan også lytte til yrkesgrupper kun med et halvt øre uten at dette får konsekvenser for Ps politiske karriere (se også bokstavene a og s).

Politikrise, (s), en krise veldig mange har innsett at man har i Norge, men som andre aldri oppdaget (se særskilt under bokstaven s).

Politisk streik, (a+s) virkemiddel som benyttes når ord ikke når frem (se «politikere») og som i ytterste konsekvens kan få illsinte arbeidstakere (eks politifolk) til å tråkke frivillig ut i gatene på en slags samlet fotpatrulje - dog av kortere varighet.

Professor, (s), tilsynelatende godt utdannet person som gjerne uttaler seg om ting i media han nødvendigvis ikke har like god greie på. Dette kan være temaer som politisk streik, ATB og organiserte politiaksjoner, men ingen er forpliktet til å ta uttalelsene inn over seg.

Risikotillegg, (s) et lønnstillegg enkelte yrkesgrupper mener de bør ha pga spesiell risikofylt hverdag preget av legemsfornærmelser og legemsbeskadigelser (se under bokstaven p).

Røys, Grande Heidi, (n) SV-politiker som har ansvaret for lønna til statsansatte (se under bokstavene l og p) og som lurte på om PF drev ulovlig aksjonering. Audi et alteram partem! (Hør også den andre part!)

Storberget, Knut, f. i Hedmark Justisminister som av NRK fikk etternavnet «Stortinget», men helt andre benevnelser på PF-forumet. Enkeltpersonen som fikk mest kjeft samlet sett av politiet i 2008, og som fortsetter å toppe kjeft-statistikken i begynnelsen av 2009. Animadvertistine, ubicumque stes, fumum recta in faciem ferri? (Har du sett at samme hvor han står, får han «røyken» rett i fjeset?)

Stortinget, (e) nei NRK, det er ikke et etternavn, men en stor mursteinsbygning plassert midt i Oslos beste handlestrøk med masse politikere samlet. Det har vist seg gjennom årene at den som er minst i dette bygget, har høyest røst.

Åremål, (s) begrensning i lengde på stilling, ofte statlige. (OBS unntak! Ikke nødvendigvis for enkelte direktørstillinger! Ås lengde kan nemlig forlenges med et pennestrøk av politikerne dersom de mener personen som besitter stillingen anses som uunnværlig - se spesifikt under bokstaven s).