Kritisk til lav oppklaringsprosent

Riksrevisjonen mener politiets oppklaringsprosent for vinningsforbrytelser er for lav. - Bekymringsfullt, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Publisert Sist oppdatert

Riksrevisoren mener justismyndighetene nå må sørge for at politiet prioriterer vinningskriminalitet høyere, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding.

Oppklaringsprosenten for vinningsforbrytelser har vært synkende de siste årene, og lå i 2010 på 16,6 prosent.

- Det er særlig bekymringsfullt at oppklaringsprosenten for disse alvorlige integritetskrenkelsene ikke er høyere, sier Kosmo.

Les hele rapporten her (PDF)

Mange årsaker

Riksrevisjonen har funnet flere årsaker til den lave oppklaringsprosenten:

- Mangel på spor

- Vinningskriminalitet er ikke tilstrekkelig prioritert av ledelsen

- Ingen dedikerte ressurser til vinningskriminalitet i politidistriktene

- For lite samarbeid på tvers av politidistriktene

- Mangel på analysekompetanse

Riksrevisjonens undersøkelse viser at enkelte politidistrikter har bedre resultater i arbeidet med vinningskriminalitet enn andre politidistrikter.

- Dette har ikke sammenheng med ressurser og geografi, men er resultat av at disse politidistriktene bruker andre arbeidsmetoder og en annen tilnærming, sier Kosmo.

Færre anmelder?

Et annet funn i Riksrevisjonens rapport er at antallet anmeldte vinningssaker har gått ned de siste årene.

Riksrevisjonen mener nedgangen delvis kan forklares med at politiet har iverksatt tiltak mot vinningskriminelle - da særlig mobile vinningskriminelle.

Forebyggende arbeid er også svært viktig for å redusere vinningskriminaliteten, men Riksrevisjonen mener det at publikum i mindre grad enn før anmelder denne typen lovbrudd kan være en faktor.

Personer som har vært i kontakt med politiet etter å ha vært utsatt for en kriminell hendelse har lavere tillit til politiet enn befolkningen generelt, understreker Riksrevisjonen i pressemeldingen.

Politiets arbeid med vinningsforbrytelser som tyveri og innbrudd er et av forholdene som oppnår svakest resultater når det gjelder politiets omdømme. Tillit hos publikum er viktig for at politiet skal kunne lykkes godt.

— Det er derfor viktig at Justis- og beredskapsdepartement og Politidirektoratet har fokus på dette og også løfter fram god praksis i tiden framover, sier Kosmo.

Powered by Labrador CMS