Vil omorganisere frem synlig politi

Sammenslåing av små politidistrikt og overføring av oppgaver til andre etater. Det er blant tiltakene Politidirektoratet foreslår for å få flere politifolk ut i gatene.

Publisert Sist oppdatert

Forslagene ble presentert i driftsanalysen, som ble lagt frem på en pressekonferanse den 26.april. Driftsanalysen har søkt å finne svar på hvordan milliardbevilgningene fra regjeringen til politiet kan brukes riktigere og bedre i tiden fremover.

- Det er ikke tvil om at vi har stort forbedringspotensial, sa politidirektør Ingelin Killengreen som sammen med justisminister Knut Storberget, la frem rapporten.

Dårlig Organisering = Færre i ordenstjeneste

Driftsanalysen slo fast at til tross for en kraftig økning i bevilgninger fra Regjeringen, har det i perioden 2002 til 2009, blitt færre tjenestemenn i synlig ordenstjeneste. I dag er det rekordlave 1,697 politifolk per 1000 innbyggere, mens målet er to politifolk per 1000 innbygger innen 2020.

Årsaken til færre politifolk i gatene skyldes blant annet økte straffesaksutgifter og økte kvalitetskrav knyttet til nye metoder. Men, det skyldes også dårlig organisering av politiet kan man lese av driftsanalysen.

Derfor forslås det i analysen at følgende organisasjonsendringer i politiet bør vurderes:

  • Sammenslåing av noen av de minste politidistriktene.
  • Opprettelse av regionale kompetanse innenfor viktige områder der små og mellomstore politidistrikt ikke har tilstrekkelig ressurser.
  • Overføring av noen av politiets oppgaver til sivile eller andre etater.

En felles lønns - og regnskapssentral.

Politidirektoratet gis fullmakt til å avgjøre organisatoriske spørsmål i større grad enn i dag. For eksempel sammenslåing av lensmannskontor og politidistrikt.

Straffesaksutgiftene dekkes over en egen post i Stortingsbudsjettet.

- Betyr det at det vil bli færre politidistrikter i Norge?

- Vi har ikke avgjort noe ennå, men det er ikke tvil om at noen av de minste politidistriktene strever, og vi må tørre å gå inn i en diskusjon for å se på om noen er for små til å være bærekraftige, sa Killengreen.

Vil en ytterligere sentralisering av polititjenesten føre til et mer synlig politi og mer nærhet til publikum da? spurte Dagsavisens journalist Justisministeren.

- Det er jo ikke sånn at et permanent politibygg et sted i landet gjør at det er mer politifolk i gatene der. Dersom det blir sammenslåinger av politidistrikter vil vi i stedet kunne satse på økt bruk av patruljer, og å opprette politiposter som har vist seg å være effektivt og enklere å administrere. Ved å samle ressursene får vi frigjort flere politifolk i ordenstjeneste og beredskap. Det vil, i tillegg til de andre tiltakene, gjøre at vi får et mer synlig politi, var svaret justisminister, Knut Storberget, ga avisen.

Dette var jo akkurat de samme argumentene som ble brukt før den forrige omorganiseringen i 2000. Da ble det enda færre operative synlige politifolk og flere politioverbetjenter. Hvordan vil du garantere at det samme ikke skjer igjen?

- Noen garantier kan ingen gi noen gang, men hensikten med en eventuell sammenslåing vil være et mer operativt og synlig politi og bedre tjenester til publikum. Motivene bak en eventuell sammenslåing er ikke økonomiske, sier Terje Moland Pedersen, statssekretær i Justisdepartementet som svarer på vegne av justisministeren.

Leder i politiets fellesforbund, Arne Johannessen, er imidlertid ikke sikker på om dette stemmer.

- Jeg mistenker justisministeren for å være mer opptatt av å spare penger enn å ha fokus på kvalitet i politiet. Man kan ikke omorganisere seg bort fra at det er for få politifolk. Det vi først og fremst trenger nå er ikke geografiske endringer, men bedre samarbeid utover grensene og innad i politidistriktene. Organisasjonsendringene må være lokale prosesser og ikke ett sentralstyrt opplegg, sier Johannesen.

Powered by Labrador CMS