Dørum skuffet

Over manglende politisatsing.

Publisert Sist oppdatert

Venstres forslag om flere politistillinger fikk bare opposisjonspartienes støtte under Stortingets behandling onsdag kveld. Venstres Odd Einar Dørum er oppgitt. - Trygghet forutsetter et aktivt og tilgjengelig politi. Det er så enkelt at da må du ha nok politi, og da trenger vi folk, sier han.

I forslaget som Stortinget behandlet i kveld gikk Venstre inn for 3000 nye politistillinger innen ti år. Partiet ville at politiet øker rekrutteringen av sivile stillinger og politijurister med ca. 90 personer i året, samt å øke opptaket ved Politihøgskolen til ca 550 pr. år.

- Arbeiderpartiet lover sterkere politisatsing, men stemmer mot alle praktiske forslag om styrking. Vi vil øke antallet stillinger i politiet fordi vi ikke ønsker en vekterstat, men et tydelig, aktivt og synlig politi, sier Dørum.

Sammenlignet med Sverige og Danmark har norsk politi flere roller utover kjerneoppgavene. Politiet i Norge har for eksempel oppgaver innen sivil rettspleie, utlendingsforvaltning samt redningstjeneste og annen krisehåndtering.

- Slike viktige oppgaver gir politiet en lokal forankring, men det medfører også at politiets ressurser presses, poengterer Odd Einar Dørum.