Vil heve statusen på ordenstjenesten

Det må gjøres noe med statusen på ordenstjenesten så raskt som mulig.

Publisert Sist oppdatert

Odd Einar Dørum har sett seg lei på at det nærmest kan virke som ordenstjeneste har blitt en form for plikttjeneste fremfor en staustjeneste. Nå er han redd for at politiet kan bli svekket ute blant publikum hvis det ikke gjøres noe med statusen for det som Dørum mener er en av de aller viktigste arbeidsoppgavene til politiet.

- Jeg er redd for at vi ikke får gode nok og mange nok folk med erfaring ute i gatene. Slik jeg ser det, er det snakk om en viktig trygghetsskapende utetjeneste og ikke en ordenstjeneste, sier Odd Einar Dørum.

Allmennpraktikere

Dørum, som i hovedsak snakker om situasjonen på politistasjonene i Oslo, mener de som jobber med utetjenste er politiets allmennpraktikere. Det er de som treffer på alt fra ungdom på «rek» til et drap. Med andre ord - de må vite hva de driver med å med, og derfor bør det være et statusområde å arbeide med.

- De som jobber med denne type tjeneste, får helt klart ikke den statusen de fortjener. For å heve statusen er man nødt til å gjøre noe utetjenesten til å bli en karrierevei lønnsmessig, sier Dørum.

- Hvordan skal du få til det?

- Rekrutteringen og opplæringen ved Politihøgskolen er selvfølgelig et avgjørende grunnlag. I tillegg trenger vi et nytt lønnssystem pluss å gi personene som jobber i denne tjenesten kompetansegivende kurs. Det må være mulig å stå lengre i ordenstjeneste enn det de fleste gjør i dag. Ved å gjøre noe med lønnssystemet, tror jeg flere vil ha lyst til å være mer ute på gata enn å trekke inn på et kontor for å bedre betalt. For det er liten tvil om at disse politifolkene er enormt viktige ambassadører for norsk politi. Jeg ønsker at det skal bli slutt på de som sier «at de ikke har råd» til å drive ordenstjeneste, sier Dørum.

- Hvordan har dette blitt mottatt i Stortinget?

- Jeg har luftet det i Stortinget og direkte i Stortingssalen, men jeg har bare blitt møtt med sånn passe interesse. Akkurat det skuffer meg. Ingen er tjent med synkende status på ordenstjenesten, mener Dørum.

Viktig

I løpet av de siste 14 årene har Odd Einar Dørum engasjert seg i arbeidssituasjonen til norsk politi. Han har vært med politiet ut på ordinær ordenstjeneste og sett med egne øyne hvor viktig dette arbeidet er.

- For meg er det viktig at de folkene som har kompetanse fra utetjeneste ikke går over i annen tjeneste. Vi må klare å beholde folk med erfaring ute på gata. For å si det sånn, så lærer man mye av livets harde skole. Å være en dyktig operativ politimann eller kvinne går mye på praktisk politiarbeid, mener Dørum.

Leder i Oslo politiforening, Sigve Bolstad er enig med den tidligere justisministeren. Han mener, ikke uventet, at politifolk som jobber på ordenstjeneste er for dårlig avlønnet og at det er viktig å opprettholde karriere- og kompetansebygning.

- De lider og blir ikke prioritert, noe som selvsagt er veldig synd. Siden 2000 har det blitt avsatt nærmere 12.000 dagsverk til tilstedeværelse i retten fra Oslos ordensavdelinger. I tillegg er det store avgivelser til ulike prosjektet. Det må ikke bli en karrierestopp å jobbe på orden, sier Sigve Bolstad og legger til:

- Ordensavdelinger henger etter på utstyr og ressurssiden. Det må det gjøres noe med umiddelbart. Det må ikke bli sånn at ordenstjenesten er der du tjener dårligst og har det dårligste utstyret. Vi trenger flere operative spesialister samtidig som det må settes store krav til ledere ved ordensavdelinger. Risikotillegg må også inn for de som jobber ved ordensavdelinger/førstelinjetjeneste. Det handler om å bli tatt på alvor.

- Har blitt et klasseskille

Ordenspolitiet i Oslo mener de allerede har blitt statustapere og at de «sitter ved enden av bordet» når oppgaver skal fordeles.

- Hvis det ikke skjer noe drastisk snart, så frykter jeg for at vi som jobber ved ordensavdelingene i Oslo, snart kun vil jobbe med stående vakthold og butikktyverier. For å si det på en pen måte, så er det ikke derfor vi har startet i politiet, sier Erik Eriksen, hovedtillitsvalgt ved Sentrum politistasjon i Oslo.

Eriksen støtter initiativet fra Odd Einar Dørum, og håper den tidligere justisministeren får gjennomslag for sine ideer på Stortinget så snart som mulig.

Han er ikke i tvil om at ordensavdelingene i Oslo ikke blir prioritert og mener opprettelsen av gjeng/bandeprosjektet i hovedstaden er et glimrende eksempel på dette det.

- Arbeidsoppgavene som taes hånd om av dette prosjektet kunne på en like god måte vært håndtert av ordensavdelingene i Oslo. Problemet er at når det opprettes egne prosjekter til slike oppgaver, så er det ordensavdelingene som tappes for kompetanse, sier Eriksen.

- Føler du at dere blir satset på?

- Absolutt ikke. Vi er allerede blitt stemplet som et C-politi. Ordensavdelingene i Oslo sliter med stor gjennomtrekk og dermed mister vi muligheten til å bygge opp et sterkt politi over tid. Hvis vi får beholde de oppgavene som i utgangspunktet tilhører ordensavdelingene i tillegg til at vi blir tilført ressurser og tilbudt kursing og bedre lønn, tror jeg vi er på rett vei. Men slik situasjonen er i dag hvor vi blir fratatt oppgavene våre og ikke blir satset på, er det ikke rart at kompetansen forsvinner, sier Erik Eriksen, som understreker at han mener han snakker på vegne av de aller fleste ansatte på Sentrum politistasjon.