Dørum etterlyser satsing på operative mannskaper

Storberget med manglende medisin

Publisert Sist oppdatert

I lys av den økte avgangen fra politiet ber tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V) om at politiet blir gitt anledning til å øke statusen for operativt personell i politiet. Han viser til en tidligere artikkel i Politiforum der Knut Kverner i Politidirektoratet melder at avgangen fra politiet er dobbelt så høy som tidligere beregnet i Bemanningsrapporten 2020. Dørum viser i tillegg til at sjefen for Politihøgskolen sier at et opptak av 552 politistudenter i er for lite for å nå bemanningsmålene i 2020 rapporten.

– Disse operative som først kommer til åsteder, er fotfolkene som skal møte folk i livets vanskeligste situasjoner. Jeg kan ikke se at verken kompetansesystem eller lønnssystem avspeiler viktigheten av utegående operative politifolk. Disse trenger anerkjennelse, kompetanse og et lønnssystem som gjør at de velger å bli i tjenesten og i politiet. Jeg kan ikke se at dette er løst i forliket på politikonflikten fra i sommer, sier Dørum til Politiforum. Han mener justisminister Storberget ikke har grepet fatt i dette selv om han har vært positiv i Stortinget.

Det er bra å utdanne flere, men Storberget må gjøre noe med mannskapsflukten fra politiet, sier han.

Dørum mener å observere at operativ utetjeneste har lav status i politiet, og at slik tjeneste er bemannet med de helt unge som prøver seg de første årene av polititjenesten.

I tillegg til et bedre lønnssystem, ønsker Dørum at det i politiet blir etablert et system for videreutdanning.

Vil ha politilederne mer på banen

Den tidligere justisministeren støtter nå et forslag tidligere fremsatt av politihøgskolelektor Rune Glomseth i et krav om en obligatorisk lederutdanning for alle politiledere.

– Det er problematisk at politiledere ytrer seg for lite i det offentlige rom. Det skal ikke bare være Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund og skadestedsledere som er synlige. En gjennomført lederutdanning vil være med på å hjelpe i alle deler av lederutførelsen, sier Dørum.