Politistasjonen i Tønsberg er hovedsetet i nye Sør-Øst politidistrikt.
Politistasjonen i Tønsberg er hovedsetet i nye Sør-Øst politidistrikt.

Varslere reagerer: – Disse forholdene har aldri blitt undersøkt

Varslere reagerer på flere ting ved rapporten Politidirektoratet bestilte for å vurdere varslene deres.

Publisert

Etter at Politidirektoratet vurderte de to klagene på politimester Christine Fossen i Sør-Øst politidistrikt som varsler, bestilte de i fjor en gjennomgang av varslene fra advokatselskapet Kluge.

I én samlet varslingsrapport som kom like før jul og som Politiforum har fått delvis innsyn i, ender advokatene i Kluge opp med å frikjenne politimester Christine Fossen på alle punkter, bortsett fra ved én hendelse.

I rapporten står det at Kluge har vurdert at Fossen gjennom sin opptreden verken har trakassert eller utsatt de flere ansatte i hennes egen ledergruppe for annen utilbørlig atferd. Fossen frikjennes også for å ha utsatt ansatte for uheldig psykisk belastning i henhold til arbeidsmiljøloven.

Varslerne opprørte over rapporten

Dette er saken

Mandag 5. februar omtalte Politiforum en varslingssak i Sør-Øst politidistrikt.

To varslere har varslet om politimester Christine Fossens lederstil og hvordan Fossen har opptrådt overfor flere medlemmer av hennes egen ledergruppe etter at fire politidistrikter ble slått sammen 1. januar 2016.

Varslerne mener at det ikke har vært rom for kritiske spørsmål i ledergruppen og kritikk har blitt avfeid som omkamp om hovedsetet i distriktet.

Konflikten har resultert i at flere av de involverte har blitt sykmeldte. Politidirektoratet kjente til situasjonen i Sør-Øst siden høsten 2016, men iverksatte aldri tiltak.

Måten Kluge har gått gjennom varslene, vekker imidlertid sterke reaksjoner. Det er spesielt to ting kilder reagerer på:

  • Verken Politidirektoratet eller Kluge har undersøkt flere ansettelser av ledere. En varsler, som selv ikke søkte på noen lederstilling, har kommet eksempler på regelbrudd gjennom lederansettelsene i den øverste ledergruppen. Politiforum vet at minst to ansettelser har blitt klaget inn til Sivilombudsmannen. Dette er helt utelatt fra gjennomgangen av varselet.
  • Advokatselskapet Kluge sitter på forklaringer og dokumentasjon fra 20 personer, hvorav to er varslere og 18 er informanter. Disse forklaringene skildrer forhold rundt politimester Christine Fossen sin lederstil over tid, men innholdet i dem er i stor grad ukjent for Politidirektoratet, siden POD ikke kan få dem overlevert.

Politidirektoratet har dermed ikke det fulle bildet av situasjonen i Sør-Øst, mener varslere og kilder, og den ene varsleren sier de helt uenige med direktoratet som mandag sa til Politiforum at de har fulgt Sør-Øst politidistrikt tett.

– Langt tilbake i tid

Det er totalbildet både Politidirektoratet og advokatselskapet Kluge ikke har fått med seg, mener flere kilder i Sør-Øst politidistrikt.

Forsiden på varslingsrapporten fra Kluge.
Forsiden på varslingsrapporten fra Kluge.

Den ene varsleren er klar på at det de har sagt ifra om er måten Christine Fossen leder og oppfører seg på over tid, men at dette ikke blir vurdert når varslingsrapporten konkluderer for hver enkelt hendelse. Han mener det er mye informasjon som har vært relevant for varslingsrapporten, som ikke har blitt vektlagt.

– Dehar ikke benyttet seg av et grunnlagsmateriale i form av forklaringer og dokumenter fra de som har forklart seg, som viser tilsvarende atferd langt tilbake i tid, sier en anonym varsler til Politiforum.

Juristene i Kluge har fokusert for mye på lovbrudd og for lite på hva som er helseskadelig ledelse, mener varsleren. Varsleren viser også til at situasjonen har blitt forverret for både informanter og varslere siden varslene ble sendt i juni, og at dette er det ikke tatt hensyn til. En forverret situasjon gjelder flere enn de to som har varslet. 

Som Politiforum tidligere har beskrevet har medlemmer av interimledergruppen blitt syke av konflikten det siste halvannet året.

– Det er oppførselen den psykiske belastningen flere av oss har opplevd over tid som vi klagde på i fjor sommer. Så ble dette gjort om til et varsel som bare tar opp noen hendelser hver for seg, sier varsleren.

Involverte reagerer også på an konflikten av enkelte tolkes som omkamp om hovedsete, da kun én av de flere berørte jobbet i Søndre-Buskerud politiidistrikt før sammenslåingen.

Tips oss

Vet du noe om saken? Trykk for å sende oss et tips eller kontakt vår journalist direkte på telefon eller e-post: 91859540 / [email protected]

 

Dette har Kluge-advokatene har vurdert

I arbeidet med varslingsrapporten har Kluge angivelig innhentet uttalelser og informasjon fra 20 personer, for å belyse de forholdene de mener er relevante. Politidirektoratet har ikke bare fjernet navn, stillingsbeskrivelse og kjønn på de som har forklart seg i rapporten, men store deler av innholdet i varslene er også sladdet fra varslingsrapporten direktoratet er villige til å gi ifra seg.

Karin Aslaksen, HR-direktør i Politidirektoratet, sier det skal gjennomføres en prosess i distriktet for å håndtere konflikter.
Karin Aslaksen, HR-direktør i Politidirektoratet, sier det skal gjennomføres en prosess i distriktet for å håndtere konflikter.

Politiforum har imidlertid grunnlag, gjennom kontakt med flere kilder, for å gi et bredere bilde av innholdet i varselet enn det Politidirektoratet ønsker å gi.

  • «Monolog» og kjeft: Etter det Politiforum erfarer skal varslene inneholde informasjon om at politimester Fossen i et møte skal ha holdt blikket festet på én person og fortalt at hun hadde kilder som hadde informert henne om at det var motstand mot flyttingen av den samlokaliserte operasjonssentralen. Det er også beskrevet at hun skal ha gitt kjeft til samme person for dårlige resultater.
  • Snakket ned om andre: I en samtale mellom politimesteren og en av varslerne, som ikke var en del av møtevirksomheten, skal varsleren ha spurt om hva vedkommende hadde sagt eller gjort som var galt, slik at varsleren selv kunne forbedre seg. Advokatene i Kluge skal ha blitt fortalt at Fossen skal ha sagt hun var fornøyd med at varsleren var lojal og i stedet begynt å snakke negativt om andre. I en senere samtale skal Fossen ha sagt at varsleren stilte for mange spørsmål. 
  • Etterspill etter VG-intervju: I et intervju på VGTV 22. mai i fjor, sier Christine Fossen at «noen vil stikke kjeppene i hjulene for henne», at «det er av mine egne jeg får det» og at «jeg lurer på hvem som er ute etter å ta meg, eller å ta noen i Vestfold». Uttalelsene vekker sterke reaksjoner i gamle Søndre Buskerud politidistrikt, og informanter og varslere skal ha forklart at Fossen på et møte i distriktet der formålet var å klarne lufta, ha opptrådt sint og aggressiv.
  • Fryktkultur i ledergruppen: I varslene skal det, etter det Politiforum kjenner til, være omtalt situasjoner der Fossen skal ha snakket negativt om en annen av lederne i samtaler med andre og i et møte ha uttalt seg kritisk til en annen av lederne. I et annet møte skal Fossen ha skjelt ut en tillitsvalgt og smelt igjen døren. Den tillitsvalgte ønsker ikke uttale seg om hendelsen. Det er denne éne hendelsen advokatselskapet Kluge finner at Fossen skal ha brutt arbeidsmiljøloven med sin reaksjon.

Utover den éne hendelsen finner ikke Kluge grunnlag for at Fossen skal ha brutt arbeidsmiljøloven. Flere i interimledergruppen bekrefter inntrykkene fra varslingene, mens andre i ledergruppen ikke har opplevd Fossen på samme måte og mener det ikke hersker noen fryktkultur. Fossen selv opplyser at hun ikke kan gå inn i innholdet i rapporten eller ta for seg bakgrunnen for konkrete hendelser som omtales.

Politidirektoratet: Har ikke tilgang til forklaringene

I en e-post sendt gjennom kommunikasjonsavdelingen i Politidirektoratet, forklarer HR-direktør Karin Aslaksen at direktoratet ikke har tilgang til forklaringene og informasjonen som varslere og andre kilder eventuelt kan ha kommet med til advokatselskapet Kluge.

– Det er skrevet referat fra alle samtalene, og det er gjennomført kontradiksjon. I samsvar med vanlig praksis ved slike undersøkelser ble alle som ble intervjuet på forhånd informert om at det ikke ville bli gitt innsyn i referatene til andre enn den som ble intervjuet og Kluge. Dette innebærer at POD ikke har tilgang til disse fortrolige dokumentene, skriver Aslaksen.

POD svarer ikke på om de opplever at Kluge har gjennomført rapporten på en god nok måte, men påpeker at Kluge-rapporten har konkludert med at det har oppstått flere uheldige situasjoner.

– Hvordan har Politidirektoratet planer om å følge opp varslene om Christine Fossens lederstil, utover Kluges juridiske vurderinger opp mot arbeidsmiljøloven?

– Hovedkonklusjonen i rapporten er at de forholdene som er gjengitt i intervjuene ikke representerer brudd på arbeidsmiljøloven, bortsett fra ett tilfelle. Men Kluge har også konkludert med at det har oppstått flere uheldige situasjoner, som relasjonelle problemer, uheldig kommunikasjon og konflikter. Kluge avslutter med å anbefale at det gjennomføres konflikthåndteringer, og at dette bør gjøres av en organisasjonspsykolog. POD har lagt konklusjonene fra Kluge til grunn og er enig i at det er behov for å gjennomføre konflikthåndteringer mellom konkrete personer i politidistriktet. Videre skal det gjennomføres en prosess med vekt på kommunikasjon, samarbeid, styring og ledelse. Det er utarbeidet en handlingsplan med tydelige ansvarsforhold, mål, evaluering og tidsperspektiv for dette arbeidet. Vi vil følge opp at dette blir gjennomført i henhold til planen, skriver HR-direktøren.

– Har Politidirektoratet på noe tidspunkt vurdert om ansettelser og direktoratets føringer for implementering av reformen er utført på riktig måte av øverste ledelse i distriktet?

– POD er kjent med at en ansettelsessak i Sør-Øst er klagd inn for Sivilombudsmannen. Vi har ikke grunnlag for å si at ansettelsesprosessene i distriktene utføres på noen uheldig måte, svarer Aslaksen.

LES OGSÅ: 

  1. Varslet om politimesterens lederstil
  2. Topper i Politidirektoratet visste om konflikt i lang tid - uten å sette inn tiltak
Powered by Labrador CMS