PF-leder Sigve Bolstad.
PF-leder Sigve Bolstad.

Seier i reisetidssaken

PF-lederen: – En historisk dag

Med dagens kjennelse i Høyesterett, er det satt et punktum i striden som i en årrekke har ridd politiansatte. Reise til og fra oppdrag er å betrakte som arbeidstid. Punktum.

Publisert

PF-leder Sigve Bolstad er både glad og lettet etter at Høyesterett i dag ga en politimann medhold i at reisetid skal regnes som arbeidstid, og legger ikke skjul på at det har vært en spesiell periode, der politiet som arbeidsgiver har pålagt politiansatte å føre politibiler og foreta lange arbeidsreiser, uten å erkjenne at dette har vært reisetid.

− Dette er en historisk dag som kommer til å gå inn i historiebøkene. Vi opplever at Høyesterett har avsagt en kjennelse som er helt i tråd med hva EFTA-domstolen gjorde. Nemlig at reisetid er som arbeidstid å regne, sier Bolstad.

Han betegner dette som en utrolig viktig dom.

− Nå ser vi frem til at vi får en lik praktisering av dette med reiser til og fra oppdrag i politiet, sier Bolstad.

Han er også glad for at vernebestemmelsene om hviletid mellom oppdrag ikke lenger blir uthulet. Og at det blir faktisk og reell hvile mellom oppdragene, uten at det blir kamuflert som reisetid, som altså tidligere av politiet ble definert som ikke arbeidstid.

− Med de størrelsene politidistriktene nå har fått, har dette blitt enda viktigere for PF-medlemmer som har fått svært lange avstander innenfor sitt arbeidsområde, sier Bolstad.

I tillegg er forbundsleder Bolstad fornøyd med at politiansatte nå fullt ut er dekket av yrkesskadeordningen om noe skjer på arbeidsreiser. Det var ikke like klart all den tid arbeidsreiser ikke før var definert som arbeidstid.

− Dette er en svært viktig seier for alle medlemmer av Politiets Fellesforbund. Kjennelsen får stor betydning for politiet som etat. Men vi ser de store hovedsammenslutningene nå har fulgt nøye med fordi dette betyr åpenbare overslagseffekter også for andre i norsk arbeidsliv, sier Bolstad, glad for at PF har brukt betydelige ressurser på å nå frem.

Han takker UNIO og de øvrige hovedsammenslutningene for positiv hjelp. Samtidig som han er stolt av at et såpass lite forbund som Politiets Fellesforbund er i stand til å føre en kamp som får betydning for mange andre. 

− Nå skal vi sette oss ned og lese premissene, så kommer vi tilbake med utfyllene kommentarer, sier Bolstad.