Rundt 50 ansatte i politiet fra hele landet er hjemme fra jobb etter å ha besøkt områder med spredning av koronavirus.
Rundt 50 ansatte i politiet fra hele landet er hjemme fra jobb etter å ha besøkt områder med spredning av koronavirus.

Koronaviruset: 50 politiansatte hjemme fra jobb

Alle ansatte i politiet som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus, skal holde seg hjemme i 14 dager.

Publisert

I en pressemelding fra Politidirektoratet (POD) går det fram at rundt 50 politiansatte fra hele landet var hjemmeværende per onsdag denne uka.

– Vi har tett dialog med berørte politidistrikt og særorgan, og foretar løpende vurderinger om det er nødvendig å treffe ytterligere tiltak. Slik situasjonen er nå opprettholdes politiets virksomhet som normalt, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i POD.

Kravet om å holde seg hjemme har tilbakevirkende kraft, og gjelder for politiansatte som har kommet hjem etter 18. februar, opplyser POD.

Det går ikke fram av pressemeldingen hvorvidt noen av de 50 har symptomer som kan tilsi at de er smittet.

Begrenser tjenestereiser utenlands

I et brev fra POD sendt ut til alle politidistrikter og særorganer denne uken, går det fram at POD har besluttet følgende om ansatte i forbindelse med koronaviruset:

  1. Ansatte som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus skal inntil videre være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.
  2. Ansatte som har fått bekreftet koronavirus men ikke trenger å bli innlagt skal isoleres hjemme.
  3. Ansatte som har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle skal pålegges en hjemmekarantene i inntil 14 dager etter siste kontakt med pasient med virus.
  4. Tjenestereiser til utlandet anbefales redusert til et minimum. Dette gjelder spesielt land med vedvarende spredning av koronavirus. 

Oppdatering 7. mars: Folkehelseinstituttet utvidet karantenebestemmelsene til at alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av coronavirus skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av yrke. Dette gjelder uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette innebærer å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, ikke gå i butikken, unngå andre steder der man lett kommer nær andre og unngå nær kontakt med andre. 

Anbefalingen har tilbakevirkende kraft. Det betyr at du i 14 dager etter hjemkomst må følge med på om reisemålet ditt legges til på lista over områder med vedvarende smitte.

Har eget planverk

I et intervju med Politiforum.no mandag denne uken, understreket Vangen at POD anbefaler sine ansatte å følge rådene fra norske helsemyndigheter.

Vangen viser til at politiets beredskapssystem har et eget planverk for helse- og sosialberedskap som kommer til anvendelse ved et smitteutbrudd.

– Innenfor planverket foretas det nå blant annet nye risikovurderinger knyttet til smittevernstiltak opp mot våre tjenesteområder og funksjoner. Det utarbeides også kontinuitetsplaner i politiet, slik som det nå utføres innen øvrige funksjoner i norsk samfunnsberedskap, sier Vangen.

«Politidirektoratet vil komme tilbake med mer informasjon om situasjonen skulle endre seg», understreker POD i pressemeldingen.