Jon Steven Hasseldal kommer ikke tilbake som politimester i Øst politidistrikt.
Jon Steven Hasseldal kommer ikke tilbake som politimester i Øst politidistrikt.

Hasseldal fortsetter som UP-sjef

Jon Steven Hasseldal fortsetter som UP-sjef til hans opprinnelige åremål som politimester i Øst politidistrikt ender i 2021.

Publisert

Det melder Politidirektoratet (POD) i en pressemelding.

Jon Steven Hasseldal ble utnevnt til politimester i Øst politidistrikt 27. november 2015, og hans seksårige åremålsperiode ender dermed mot slutten av 2021.

Hasseldal ble 24. august i fjor beordret inn til POD etter at Politiforum dagen i forveien skrev om konsekvensene av at han hadde innledet en nær relasjon til en av sine nærmeste underordnede.

23. september ble UP-sjef Runar Karlsen beordret inn til POD, mens Hasseldal - som har en fortid i UP - overtok som UP-sjef.

I dag melder POD at Runar Karlsen nå har takket ja til en nyopprettet fagdirektørstilling for trafikk i politifagavdelingen i POD.

- Vi har over lengre tid sett at vi trenger å styrke oss innenfor trafikksikkerhetsområdet, og i større grad ta ansvar innenfor dette fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt. Runar Karlsen er den i politi-Norge som har mest kunnskap innenfor dette fagfeltet, og jeg er derfor svært glad for at han nå kommer til oss, sier avdelingsdirektør Kristin Kvigne i politifagavdelingen i pressemeldingen.

Dette betyr at Hasseldal fortsetter som UP-sjef til 2021. POD melder at stillingen han ble beordret bort fra, som politimester i Øst politidistrikt, skal lyses ut snarlig.

Ida Melbo Øystese har vært konstituert politimester siden Hasseldal i fjor høst, mens Geir Solem har fungert som visepolitimester.