Terje Nybøe har blitt ny sjef for Spesialenheten for politisaker. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Ny sjef for Spesialenheten

Terje Nybøe er ny leder av Spesialenheten for politisaker.

I statsråd i dag ble Terje Nybøe (55) utnevnt som ny sjef for Spesialenheten for politisaker. 

– Spesialenheten skal gjennom sitt arbeid bidra til å bygge tillit til at samfunnet behandler alle anklager mot politi- og påtalemyndighet med alvor og grundighet. Det er en grunnforutsetning for rettssikkerheten. Terje Nybøe har lang erfaring fra operativt politiarbeid, og kjenner politiet svært godt fra innsiden. Han har også erfaring fra lederposisjoner i politiet og fra arbeidet som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet. Vi får nå en svært kompetent leder til å ta Spesialenheten for politisaker videre, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Var i Beredskapstroppen

Terje Nybøe med blomster han mottok etter å ha blitt utnevnt til ny sjef for Spesialenheten i dag.

Nybøe kommer fra jobben som førstestatsadvokat hos Riksadvokaten, hvor han har jobbet siden 2008, kun avbrutt av halvannet år som vikarierende politimester i Asker og Bærum politidistrikt. 

Nybøe gikk ut av Politiskolen i 1987, og rakk blant annet fem års tjeneste i Beredskapstroppen på CV-en, før han på 90-tallet tok juridisk embetseksamen og etter hvert endte opp i påtalemyndigheten. 

Stillingen som sjef for Spesialenheten ble ledig etter at Jan Egil Presthus døde brått tidlig i januar i år. Da hadde Presthus ledet Spesialenheten siden organet ble etablert i 2005.

I etterkant av dødsfallet konstituerte Justis- og beredskapsdepartementet Jens Olav V. Sæther som sjef for Spesialenheten fra 1. mars og inntil videre. Han har dermed permisjon fra embetet som førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, men han har ikke søkt på stillingen som ny leder for Spesialenheten, da den ble utlyst. 

Fire søkere

Da søknadsfristen gikk ut, stod det fire navn på den offentlige søkerlista. 

  • Luljeta Hajrizi (28)
  • Thorbjorn Gaarder (64)
  • Guro Glærum Kleppe (47)
  • Terje Nybøe (55)

Glærum Kleppe, i dag assisterende sjef for Spesialenheten, og Nybø, som i dag er førstestatsadvokat hos hos Riksadvokaten, pekte seg ut som de åpenbare kandidatene.

Hajrizi er titulert som barnehageassistent på søkerlista, mens Gaarder er mest kjent for å søke de aller fleste statlige topplederstillinger uten å få napp - deriblant både stillingen som riksadvokat og politidirektør

Etterforsknings- og påtalemyndighet

Spesialenheten for politisaker «er landsdekkende etterforskings- og påtalemyndighet i saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten».

Den erstattet i 2005 de 12 tidligere særskilte etterforskningsorganene (SEFO). Organisatorisk ligger den under sivilavdelingen i Justisdepartementet, mens den faglig er underlagt Riksadvokaten.

Spesialenheten har tre avdelinger, i Hamar, Bergen og Trondheim. Den har 35 ansatte.

Powered by Labrador CMS