OPPGITT: Sigve Bolstad mener det nå er viktig å få på plass en justisminister som brenner for justisfeltet, og ikke trenger lang opplæring, slik at det blir kontinuitet.

Åtte justisministre siden 2013:
- Justisfeltet har vært nedprioritert

I fjor lovet Jøran Kallmyr en lovendring, for å styrke politiets yrkesskadedekning. Når det på ny blir skifte av justisminister tar Sigve Bolstad for gitt at denne og andre lovnader blir holdt.

Publisert

Mandag denne uken annonserte Siv Jensen at Frp går ut av regjering. Det betyr at vi snart vil få en ny justisminister. Vedkommende som overtar etter Jøran Kallmyr (Frp) vil bli den åttende justisministeren siden 2013. 

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, mener de hyppige skiftene tyder på at justisfeltet ikke har vært prioritert av regjeringen. 

- Hver justisminister har stått i stillingen i under ett år i gjennomsnitt. Dette sier meg at justisfeltet har vært nedprioritert. For det første er vi inne i historiens største reform. Vi skal bygge opp et politi som skal være robust og stå seg i flere titalls år framover. Vi må samtidig alltid se på nye metoder, og digitaliseringen treffer oss i sammenheng med et stadig krav om ytterligere effektivisering. Da er vi avhengige av å ha en toppleder som ser helheten, som skjønner dette feltet og kan sørge for at justisfeltet får nok midler til å gjennomføre reformen og andre viktige punkt, sier Bolstad. 

Han legger til at han er kjent med at det er ulike årsaker til at justisministre har gått av. 

- Det har jeg selvfølgelig respekt for. Men når hver justisminister har sittet gjennomsnittlig i under ett år, gir det nok kontinuitet? Min tilbakemelding er åpenbart nei, sier han. 

Lovendring

- Nå er vi avhengige av å få på plass en person som kan feltet, og ikke trenger lang opplæring. En som vil stå på 100 prosent for justisfeltet og evner å samarbeide godt med fagforeningene og vernetjenesten, sier Bolstad, som også vil takke Kallmyr for samarbeidet i tiden han har vært justisminister. 

- Vi føler at han har lyttet. Han har vært overalt, på samlinger Politiets Fellesforbund har hatt, lederkongress og landsmøtet, og han har vært rundt i alle politidistriktene og truffet blant annet PF-tillitsvalgte, sier han. 

Bolstad legger til at Kallmyr har lovet at det skal komme en lovendring, for å styrke politiets yrkesskadedekning, og sier han tar for gitt at denne og andre lovnader på justisfeltet blir holdt. 

- Når man jobber med justisfeltet er noe av arbeidet på kort sikt, og noe går over år. Når du bytter justisminister risikerer man at det stopper litt opp, og at man ikke får den kontinuiteten. Det er ikke nødvendigvis akkurat som tidligere, selv om alle har vært fra samme regjering, sier Bolstad. 

Forsker: - Ikke ideel situasjon

Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, tror de hyppige skiftene av justisminister har skapt noe uro. 

Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning.

- Denne regjeringen har hatt en politisk plattform som alle justisministrene har styrt på, så generelt sett tror jeg det har vært et betydelig element av kontinuitet selv om man har byttet justisministre. Samtidig er det sånn at byttene av justisminister skaper noe uro i departementet, og det er kostnader ved hensyn til skifter, så det er ikke en ideell situasjon, sier Bergh. 

- Ikke minst er det ikke ideelt utad. For offentligheten fremstår det som en litt uklar situasjon når man skifter minister. Men de lange linjene i politikken tror jeg har ligget fast, sier han. 

Bergh legger til at når det har kommet nye justisministre inn har det ført til kostnader ved at den nye personen må starte på scratch, og at departementet bruker tid og krefter på omstillingen ved å få en ny justisminister. 

- Norsk politi er inne i en stor omveltning med politireformen. Har skiftene av justisminister hatt noe å si for gjennomføringen av denne? 

- De store prosjektene regjeringen har tror jeg har gått sin gang, men det kan være uheldig for mindre prosjekter som den enkelte statsråd har tatt initiativ til, sier han. 

- Akseptabel for Frp

Formelt sett må Kallmyr, som de andre av Frps statsråder, bli innvilget avskjed i nåde av Kongen i Statsråd før vi kan få en ny justisminister. Mandag var Politiforum i kontakt med Justisdepartementet for å få avklart prosessen videre, men de henviser til Statsministerens kontor, som henviser til statsministerens pressekonferanse. Der sa Solberg at dette var noe de tre gjenværende partilederne måtte bli enige om.

Bergh tror en ny justisminister vil være en som kan skape et godt forhold til Frp, siden de i ytterste konsekvens er i posisjon til å kaste regjeringen. 

- Man må ta hensyn til de tre partiene, og skape en balanse i regjeringen som helhet. Justisministeren er en av de viktigste postene. For Fremskrittspartiet er justissektoren viktig, og man ønsker nok derfor å ha et godt forhold til dem. Så jeg tror de vil velge en justisminister som er akseptabel for Fremskrittspartiet. I verste fall kan de kaste regjeringen. Regjeringen sitter på Frps nåde for å få vedtatt sin politikk, og da trenger de deres stemmer, sier Bergh. 

Powered by Labrador CMS