SAMSPILL: I snart to år har politiet hatt en avtale med Redningsselskapet om å kunne bruke redningsskøytene til politioppdrag. – For oss er redningsskøyta en veldig positiv ressurs å bruke, og vi har fått brukt dem i de oppdragene vi har hatt behov for, sier FOT-leder Arne Hammer i Nordland politidistrikt.
SAMSPILL: I snart to år har politiet hatt en avtale med Redningsselskapet om å kunne bruke redningsskøytene til politioppdrag. – For oss er redningsskøyta en veldig positiv ressurs å bruke, og vi har fått brukt dem i de oppdragene vi har hatt behov for, sier FOT-leder Arne Hammer i Nordland politidistrikt.

Stor variasjon i politidistriktenes bruk av redningsskøyta

Nordland politidistrikt er den største brukeren av samarbeidsavtalen mellom politiet og Redningsselskapet. – For oss er redningsskøyta en veldig positiv ressurs å bruke, sier Arne Hammer.

Publisert

Han er leder for felles enhet for operativ tjeneste (FOT) i Nordland politidistrikt. I løpet av 2019 har distriktet hans brukt redningsskøyta til 14 oppdrag – dobbelt så mye som Vest politidistrikt, som er nest flittigste bruker.

– Det er flere grunner til at vi i Nordland bruker den mest. Den åpenbare grunnen er at vi i vårt distrikt har en fjerdedel av all kystlinje i Norge. Og befolkningen bor veldig spredd her, så vi har oppdrag langs hele kystlinja. Det er naturlig for oss å benytte oss av avtalen, forteller Hammer.

Han sier distriktet har hatt møter med Redningsselskapet for å skape en felles forståelse for bruken av avtalen.

– Blir det en positiv opplevelse, er det lettere å gjenbruke. For oss er redningsskøyta en veldig positiv ressurs å bruke, og vi har fått brukt dem i de oppdragene vi har hatt behov for.

– Så dere er fornøyd med hvordan avtalen fungerer?

– Ja, det er vi jo. Vi har en god dialog med redningsskøyta, svarer Hammer.

Inntil hundre oppdrag

Det var daværende politidirektør Odd Reidar Humlegård som signerte samarbeidsavtalen med Redningsselskapet 1. februar 2018. Avtalen gir politiet mulighet til å benytte seg av 52 redningsskøyter langs kysten, primært til transport i forbindelse med ulike oppdrag.

– Det er ingen tvil om at beredskapsavtalen med Redningsselskapet reduserer responstiden og øker muligheten til å redde liv, sa Humlegård i en pressemelding, etter å ha signert avtalen sammen med generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

Kilde: Redningsselskapet
Kilde: Redningsselskapet

Avtalen gjelder for inntil 100 oppdrag i året. Snart to år etter inngåelsen er fasiten at politidistriktene til sammen benytter seg av redningsskøyta halvparten så ofte – cirka 50 ganger årlig.

– Vi erfarer at politidistriktene synes å benytte denne avtalen i ganske varierende grad. Om dette skyldes manglende kjennskap til avtalen, eller om årsaken ligger i ulike behov, er vi foreløpig ikke helt sikre på. I dialog med politidistriktene vil vi til neste år gå dypere i disse spørsmålene, for å ha best mulig grunnlag for en god evaluering av avtalen. Politidirektoratets oppfatning så langt er at avtalen har fungert som forutsatt, men at behovet og volumet på antall oppdrag har vært noe lavere enn forventet, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i POD.

Han sier POD opplever at beredskapenlangs kysten har blitt styrket gjennom avtalen.

– Vil bli brukt mer

Generalsekretær Rikke Lind i Rednings-selskapet sier de føler mye stolthet over å få gi bistand til politiet gjennom det dekaller «politiavtalen».

– Vi er veldig fornøyde med avtalen. Politiet har møtt Redningsselskapet på en veldig profesjonell og inkluderende måte, og våre ansatte er veldig positive til samarbeidet med politiet. Vi har spurtmannskapet vårt om de har opplevd noesom vanskelig, men tilbakemeldingen erentydig positiv. Det har ikke vært noe pro-blem knyttet til at politimannskapene har vært bevæpnet, og så langt er det ingen hendelser vi har sagt nei til å bidra inn i, sier hun til Politiforum.

Også Lind sier imidlertid at hun merker stor forskjell mellom distriktene.

– Noen steder opplever mannskapet atpolitiet ikke er kjent med avtalen. Vi ønsker derfor naturlig nok å markedsføre avtalen, sier hun, og fortsetter:

– Redningsskøytene er glade for å bidra, og vil gjerne bli brukt mer. Det er motiverende å være i beredskap når man blirbrukt, og å jobbe sammen med politiet, opplever vi som en del av vårt store samfunnsoppdrag.

- Trygghet for oss

Alfred Aastrøm er skipsfører på redningsskøyta, og har erfaring fra flere oppdrag sammen med politiet både i Sør-Vest og Vest politidistrikt. Han har blant annet vært med på søkeoppdrag og væpnede aksjoner.

– Jeg husker spesielt en hendelse i Bergen i begynnelsen av april i 2018. Da kom det inn melding om en krangel om bord på en snekke, hvor en av personene hadde en øks. I tillegg hadde en person hoppet på havet. Vi fikk melding på kystradioen og en anmodning fra politiet om de kunne bli med oss, forteller Aastrøm.

Fra meldingene de selv hadde fått inn, skjønte redningsskøyta at de uansett ville ønsket bistand fra nødetatene om de skulle gå inn i situasjonen.

– Politiet er sånn sett også en trygghet for oss når de er med, sier han.

Oppdraget endte godt, uten stor dramatikk. Også denne gangen var politioppdraget en god opplevelse for skipsføreren og mannskapet.

– Jeg har bare gode erfaringer med samarbeidet med politiet, sier Aastrøm, og utdyper:

– Det at vi fikk denne avtalen har gjort at vi har fått et bedre samarbeid med politiet generelt sett også. Nå vet vi hvem hverandre er, og det er det er mer naturlig for oss å møtes også utenom oppdragene. I Haugesund, hvor jeg er nå, er politiet jevnlig innom for å skravle og ta en uformell kopp kaffe. Det gjør at samarbeidet blir bedre når vi er ute på oppdrag.

Skal evalueres

Avtalen mellom politiet og Redningsselskapet går ut om ett år, men Smedsrud i POD vil ikke si noe om en mulig forlengelse.

– I 2020 skal vi foreta en grundig evaluering av hele samarbeidsavtalen, herunder også om praktisering, vilkår, gjennomføring, og så videre. Det vil ikke være korrekt av meg å forskuttere min vurdering av dette arbeidet nå, men jeg ser frem til gode vurderinger og etter hvert dialog med Redningsselskapet om dette viktige samarbeidet, sier beredskapsdirektøren.

Lind i Redningsselskapet er imidlertid ikke i tvil.

– Vi ønsker selvfølgelig å forlenge den. Dette er en viktig sak for oss, og denne avtalen mener vi bør være til inspirasjon for andre. Vi opplever politiet som en positiv samarbeidspartner, og vil gjerne også gjøre mer av den. Vi ønsker derfor også å invitere Forsvaret, helsevesenet og brannvesenet til å bruke redningsskøytene, sier generalsekretæren, og legger til:

– Redningsskøyta er en plattform som kan brukes til beste for alle nødetatene.

I Nordland politidistrikt ser FOT-leder Hammer for seg at de vil fortsette å benytte seg av avtalen også i 2020.

– Vi har heller ikke gjort noen evaluering av bruken vår, så det kan være at det også er potensiale for å bruke den mer enn vi har gjort. Vi er jo avhengig av båt for å komme oss rundt i distriktet, sier han.

Dette til tross for at politidistriktet nylig har kjøpt en egen båt, som er stasjonert i Sandnessjøen.

– Distriktet vårt er såpass langt at det er begrenset hvor langt vi kommer oss med båten vår. Så jeg tror ikke oppdragsmengden gjennom Redningsselskapet kommer til å gå ned, selv om vi har fått egen båt. 

LES OGSÅ: Ressursene som fant hverandre