Studentene som går ut av PHS i 2018 kan gå en usikker framtid i møte.

Politibudsjettet:

Stor budsjettoverraskelse: Ingen penger til nyansettelser neste år

Regjeringen vil ikke lenger love nyansettelser over statsbudsjett.

De siste årene har ansettelsene av studenter vært fullfinansiert i budsjettet. Men årets budsjettforslag fra den blå-blå regjeringen inneholder en sjokknyhet for politisjefer, fagforeningene og ikke minst framtidens politistudenter:

Finansieringen av stillinger til nyutdannede er kuttet.

I neste års budsjettforslag ligger kun penger til å videreføre stillinger for 2017-kullet, men ingen lovnader for 2018-kullet.

– En gamechanger

Endringen vekker forundring i Politi-Norge. En som er overraska er politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal.

– Dette er en gamechanger for oss. Det jeg er mest overraska over, det er rett og slett at man ikke tilfører nye stillinger framover. Det kommer ingen i 2018.  Vi har hele tiden oppfattet at det var en bred enighet om ambisjonen om to politi per 1000 innbyggere. Vi har lagt bemanningsøkningen til grunn i vår planlegging, i implementering av nærpolitireformen og i våre langtidsplaner.

– Dette er dramatisk?

– Dette oppfatter vi som dramatisk. Skal vi lykkes med reformen, har vi lagt dette til grunn som en forutsetning. Når man stopper dette, blir det en ny situasjon. Nå må vi revurdere framdrift og ambisjoner, sier Hasseldal.

Han sier han håper Stortinget snur.

– Vi håper dette blir snudd i Stortinget. Det er helt avgjørende å få det til. Det er litt underlig at man stopper tilførselen av nye stillinger, samtidig som man opprettholder det høye opptaket av studenter. Det vil gjøre at flere ikke vil få jobb.

Skuffede studenter

Studenttillitsvalgt i Politiets Fellesforbunds studentlag, Martin Danielsen, omtaler nyheten som tragikomisk. 

Det er skuffende. Jeg tror mange studenter blir nervøse, og 720 studenter får en litt dårligere torsdag, sier Danielsen.

Men lederen for PF-studentene har tro på at Stortinget sørger for at budsjettet ikke går gjennom, uten penger til nyansettelser.

– Vi forholder oss til at dette er et forslag og ikke vedtatt budsjett. Det er mye som kan endres og vi skal gjøre det vi kan for at også 2018-kullet skal få seg jobb. Jeg har troen på at de skal å jobb.

– En skandale

PF-leder i Øst politidistrikt, Hans-Kristian Ek, reagerer også sterkt.

– Dette er en skandale. Dette er den største reformen i politiet noen gang, vi skal akkurat til å oppbemanne og har fått klare signaler om det, men så skal studentene som går på Politihøgskolen nå ikke ha en jobb å gå til og vi i distriktene får ikke ansatt noen. Nå må noen se galskapen i dette - regjeringens forslag kan ikke bli vedtatt. 

Politidirektør Odd Reidar Humlegård uttrykker seg avventende i en pressemelding, men bekrefter politimester Hasseldals bilder.

– Politidistriktene har lagt til grunn i sine budsjett- og bemanningsplaner for 2018 at det kommer en fullfinansiering av de nye stillingene. Vi avventer endelig budsjett og tildelingsbrev og de føringer som ligger der før budsjettet fordeles internt, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS